A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma infrastrukturális fejlesztése

Sajtóközlemény
A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma infrastrukturális fejlesztése
2023. szeptember 30.

A Széchenyi 2020 Program keretein belül a Debreceni Egyetem 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított. A támogatás az EFOP-4.2.3-22-2022-00003 azonosító számú „DE Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretein belül megvalósított fejlesztések fedezetéül szolgált, melynek keretében 25 db tanterem felújítására került sor. A projekt az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásával valósult meg.

A Debreceni Egyetem a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektet a tanárképzésre. Az intézmény sok évtizede magasan képzett tanárokat bocsát ki, akik sikeresen helyt álltak és helyt állnak egyrészt a köznevelés és a művészeti oktatás különféle területein, másrészt ők alkották és alkotják ma is a tudományos és művészeti felsőoktatás legfontosabb bázisát.

A pedagógusképzésben kiemelkedő szerepet játszanak a gyakorlóiskolák, közülük az egyetemi fenntartású Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma, amely többcélú intézményként a szakképzési feladatellátással a szakképzésben is részt vesz, ezen túl az intézmény speciális helyzetéhez a sportiskolai kerettanterv alapján működő gimnáziumi osztályok is hozzájárulnak. A projekt célja volt, hogy az Egyetem által fenntartott Intézmény, mint gyakorlóiskola a valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése a Debrecen, Mezőgazdász utca 1. szám alatt található feladatellátási helyen megtörténjen.

A Debreceni Egyetem célul tűzte ki az Intézmény központi oktatási épülete energetikai rendszereinek felújítását, mivel az épületekben található rendszerek elavultak voltak, nem illeszkedtek a mai kor elvárásihoz. A belső terek átalakításával lehetőség nyílt nagyobb számú vizesblokk elhelyezésére, szem előtt tartva a folyamatosan magas tanulói létszámot.

Az építési tevékenységeken túl beszerzésre került számos informatikai eszköz, laptopok és asztali számítógépek segítik a továbbiakban az oktatás hatékonyságát. Tablet töltő szekrények, fehér táblák és iskolabútorok is javítják az intézmény infrastrukturális ellátottságát.

A projekt kezdete: 2022.11.01.
A beruházás záró dátuma: 2023.09.30.

Szakmai vezető:
Törös Attila, Főmérnök
törös.attila@fin.unideb.hu

 

Közzététel dátuma

Események

Idén is várja a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődőket a Debreceni Nyári Egyetem.