Az életminőség fejlesztése Kelet- Magyarországon

SAJTÓKÖZLEMÉNY        

Sikeresen befejeződött a GINOP-2.3.2-15-2016-00062 számú „Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére” című projekt. Az 1,070 milliárd forint összeggel támogatott projektet a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem konzorciumban valósították meg. A projekt 100% vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretén belül valósult meg.

A Debreceni Egyetem több kara, illetve szervezeti egysége - a Klinikai Központ, az Általános Orvostudományi-, a Gazdaságtudományi-, és a Bölcsészettudományi Kar, valamint a Sporttudományi Koordinációs Intézet -, valamint a Szegedi Tudományegyetem konzorciumi megállapodás keretében közösen vett részt a 2022. március 31-én befejeződött pályázat megvalósításában.

A számos területen folytatott kutatások elsődleges célja az volt, hogy az életminőség javítása érdekében megismerhetővé váljanak a fokozott kockázatú egyének egészségi állapotának fizikai aktivitás hatására bekövetkezett változásai, illetve elérhetővé váljon egy olyan "sport-biotechnológia kitt", amely alapként szolgálhat a további sportteljesítmény-vizsgálatok modellezésének és elemzésének. Életre hívásra kerültek olyan speciális terápiás kezelések, amelyek elősegítik az egészséges élettartam meghosszabbítását. Ehhez kapcsolódóan sor került egy 10.000 fős felmérésre, melynek kiértékelését követően, 200 fős részvétellel, személyre szabott „életmódváltó” program került kidolgozásra – nem gyógyszeres kezelési formák bevezetésének kezdeményezésével és 12 hónapos nyomon követéssel, illetve komplex szakértői team - orvos, dietetikus, szakedző, testnevelő - bevonásával. Megtörtént egy "sport antiaging" modell kidolgozása.

Fentieken túl, kifejlesztésre került egy széles kör által hasznosítható, a pszichés- és fizikai stressz elkülönítésére alkalmas sportpszichológiai diagnosztikai tesztcsomag, mely lehetővé teszi a sportban meghatározó pszichológiai faktorok komplex diagnosztikus vizsgálatát. Ezen eszköz feladata egy komplex metodológia kialakítása, amely mindazon diagnosztikai elemet tartalmazza, amely lehetővé teszi a vizsgált személy pszichoszomatikus egészségi státuszának a lehető legpontosabb felmérését, melynek adatai alapján sor kerülhet személyre szabott terápia kialakítására. A pályázat megvalósításának eredményeképpen az egyéni- és csapatsportágakra speciálisan kifejlesztett, számítógéppel vezérelt sport-pszicho-diagnosztikai tesztek készítésére is sor került. A lakossági egészségmagatartásban a sport jelentőségét, gazdasági hatásait kutató egyik munkacsoportja által egy komplex egészséggazdasági modell kidolgozása valósult meg, amely mind az egyéni-, mind a szervezeti-, mind pedig a nemzetgazdasági vonatkozásokat jellemzi; míg a másik munkacsoport az élelmiszer-marketing és az egészséggazdaság vonatkozásában végzett kutatásokat.

A projektről bővebb információt a www.unideb.hu és a https://kancellaria.palyazatok.unideb.hu/hu/node/72 oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Prof. Dr. Páll Dénes, a projekt szakmai vezetője
E-mail: pall.denes@unideb.hu

Közzététel dátuma
Letölthető dokumentumok

Események

Széchenyi és Kossuth karikatúrán – félreértések története történészszemmel címmel Velkey Ferenc, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet docense tart előadást a Science Caféban.

A Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa konferencia keretében mutatja be a Tehetség Program munkáját.

A DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar a Lányok Napja elnevezésű országos, szakmákat népszerűsítő pályaorientációs naphoz csatlakozva várja a felsőtagozatos általános- és középiskolás diáklányokat.