Nemzeti Gyártó -Kutató -Oktató Középüzem létrehozása és Gyógyszertudományi Kar építése a Debreceni Egyetemen

Nemzeti Gyártó -Kutató -Oktató Középüzem létrehozása és Gyógyszertudományi Kar építése a Debreceni Egyetemen
2021/03/22

A Debreceni Egyetem pályázatot nyújtott be Nemzeti Gyártó -Kutató -Oktató Középüzem létrehozása és Gyógyszertudományi Kar építése a Debreceni Egyetemen (high tech) címmel.
A GINOP-2.3.1-20-2020-00004 azonosító  számmal  regisztrált  pályázatot  a  Nemzeti  Fejlesztési Minisztérium 7,436 milliárd  forint  összegű  vissza  nem  terítendő  támogatásra érdemesnek minősítette. A Projekt az európai uniós támogatás segítségével a Széchenyi 2020 program keretei között  valósul  meg. A  Projekt  megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.01.01., fizikai befejezésének tervezett határideje pedig 2023.06. 30.

A projekt  célja egy Nemzeti Gyártó -Kutató -Oktató Középüzem létrehozása és Gyógyszertudományi Kar építése a Debreceni Egyetemen, egyszerre alapozva az  Egyetem gyógyszerészeti tudományokban felhalmozott kutatási tapasztalataira és egészségipari kutatásokban szerzett jelentős gyakorlatára. A létrehozandó  Középüzemben  szerves  egységben  valósul  meg  a kutatásfejlesztési  tevékenység,  a gyártótevékenység  és  az  oktatás,  így  egyszerre  szolgál kutatóhelyként,  kutatásokhoz  kapcsolódó  szolgáltatást  nyújtó  és  piacra  is  termelő  gyógyszergyártó üzemként  és  gyakorlati  oktatás  színhelyeként.  Ezzel szervesen  ágyazódik  be  az  Egyetem,  mint tudásközpont oktatási tevékenységébe.
A létrehozandó egység egészségipari kutatásoknak ad otthont, nemcsak  az  Egyetem  kutatói  és  projektjei,  hanem  az  Egyetem  által  létrehozott  egészségipari klaszterhez  már  kapcsolódó  vagy  csatlakozó  ipari  partnerek  számára. A  K+F  laboratóriumban (kisüzemben)  lehetőség  nyílik  különböző  termékek  laboratóriumi  méretű  fejlesztésére, különös tekintettel a törzskönyvezhető gyógyszerkészítményekre és az egészségmegőrzést szolgáló bio-és fitoterapeutikumokra. Ezt követően lehetőséget ad a projektben felépítendő gyártóhely az Egyetem és partnerei KFI tevékenységének eredményeképpen, fejlesztett termékek üzemi léptékű megvalósítására.
Ez  a  struktúra  lehetővé  teszi  a  kutatási  folyamat  termékig történő  véghezvitelét. A  projekt  az egészségiparban működő cégek számára olyan kooperációs lehetőséget és platformot jelent, ami kutatásorientált klaszterek inkubátoraként szoros egységbe rendezi a tudományos és ipari kutatást, az ipar és az egyetemi tudásbázis közötti kutatói hálózatokat létrehozva. A projekt eredményeképpen kialakuló multi-és interdiszciplináris kutatói hálózatok kiemelkedő tudományos eredmények elérése lehetnek képesek. A kutatás és az ipar közötti kapcsolatokat pedig a projekt közvetlenül hasznosítja az oktatásban és a kutatóképzésben, kapcsolatot teremtve az oktatás és az ipari termelés között.

„A  projektről  bővebb  információt  a https://kancellaria.palyazatok.unideb.hu/hu/node/100 oldalon olvashatnak.”

További információ kérhető:
Tóth Edina
edina.toth@devidion.hu
06 30 985 7032
 

Letölthető dokumentumok

Események

Tudományos programokkal, érdekes beszélgetésekkel és koncertekkel várja az érdeklődőket a Debreceni Egyetem a július 24-e és 28-a között megrendezett Campus Fesztiválon. Az Egyetem téren felállított standokon bemutatkoznak az intézmény szervezeti egységei is.