Modernizálásra került a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

A Széchenyi 2020 Program keretein belül a Debreceni Egyetem 800 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A támogatás az EFOP-4.2.3-22-2022-00001 azonosító számú „DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája infrastrukturális fejlesztése” című pályázat által megvalósított fejlesztések fedezetéül szolgál.

A támogatást az Egyetem a pedagógusképzésben kiemelkedő szerepet játszó Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának (továbbiakban: Intézmény) mindhárom feladatellátási helyén, azaz a Debrecen, Csengő utca 4., a Debrecen, Kossuth Lajos utca 33., és a Debrecen, Arany János tér 1. szám alatt található ingatlanokon infrastrukturális fejlesztésekre fordítja.

A projekt keretében a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt bizonyos termek, közlekedők felújításra, valamint digitális eszközök (laptop, tablet, töltőszekrény, videokamera, digitális fényképezőgép, memóriakártya, szerver), iskola bútorok (tanulói székek, asztalok) beszerzésre, továbbá a projektarányos komplex akadálymentesítés elvégzésre kerültek.

Az Intézmény gyakorlati képzéssel, oktatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztésével elért eredmények elősegítik a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” középtávú szakpolitikai stratégiában
megfogalmazott célok teljesítését, hozzájárulva a felsőoktatási részvétel növelése, valamint a pedagógus hallgatók munkaerőpiaci kompetenciáinak és gyakorlati készségeinek javításához. Így az Egyetem a pályázattal megújítani és modernizálni kívánt, valamint hatékony pedagógiai eszközökkel ellátni biztosított oktatási környezettel egyúttal népszerűbbé teheti a fiatalok számára a pedagógusi pályát, amellyel közvetlenül szolgálhatja a pedagógus utánpótlás biztosítását, várhatóan ezzel csökkentve a problémát jelentő pedagógushiányt.

A projektről bővebb információt a https://kancellaria.palyazatok.unideb.hu/ oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Törös Attila, szakmai vezető, főmérnök
Elérhetőség: törös.attila@fin.unideb.hu

Közzététel dátuma

Események

Idén is várja a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődőket a Debreceni Nyári Egyetem.