Létrejött a Nemzeti Gyártó - Kutató - Oktató Középüzem és Gyógyszertudományi Kar a Debreceni Egyetemen.

Sajtóközlemény

Nemzeti Gyártó - Kutató - Oktató Középüzem létrehozása és Gyógyszertudományi Kar építése a Debreceni Egyetemen
2023/12/12

Létrejött a Nemzeti Gyártó - Kutató - Oktató Középüzem és Gyógyszertudományi Kar a Debreceni Egyetemen. A GINOP-2.3.1-20-2020-00004 azonosító számmal regisztrált pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 9,29 milliárd forint összegű vissza nem terítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A Projekt az európai uniós támogatás segítségével a Széchenyi 2020 program keretei között valósul meg. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.01.01., fizikai befejezésnek tervezett határideje pedig 2023.11.15.

A projekt céljának megfelelően a Debreceni Egyetem a régióban egyedülálló módon létrehozta a Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzemet, amely egyszerre alapoz a Debreceni Egyetem gyógyszerészeti tudományokban felhalmozott tudományos tapasztalataira és egészségipari fejlesztésekben szerzett jelentős gyakorlati tudására.
A Gyógyszerésztudományi Kar (high tech) épülete szoros egységet képez a középüzemmel. A kari épületben helyet kapnak a kar tanszékei és oktató-kutató laboratóriumai, amelyekben a magyar és angol nyelvű képzésekben részt vevő hallgatók magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek. A kari épületben helyet kap két előadóterem és több szemináriumi terem is, valamint az egészségipari KFI projekteket irányító Egészségipari Intézet is. Az itt tanulókat hallgatóbarát terek várják, ahol a tudás megszerzése mellett tanulásra és a szabadidő eltöltésére is lehetőség lesz. A projekt során megalapoztuk azt, hogy a Debreceni Egyetem Gyógyszergyártó Oktató-Kutató Középüzem önálló ipari szereplőként gyógyszerek, állatgyógyászati szerek és gyógyhatású készítmények középüzemi méretű gyártására alkalmas, a Debreceni Egyetem tudásbázisára épülő innovatív „hightech” technológiákat is alkalmazó kutatási és fejlesztési egységévé váljon. A projekt központi eleme volt az egészségipari innováció és annak megjelenítése az oktatásban, illetve az ipar és az akadémiai szektor szinergista együttműködése az innováció többszintű facilitálása érdekében.

„A projektről bővebb információt a https://palyazatok.unideb.hu/node/570 oldalon olvashatnak.”

További információ kérhető:
Nádas Andrea
nadas.andrea@fin.unideb.hu
+36 52 529 120 / 71300
 

Közzététel dátuma

Események

Idén is várja a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődőket a Debreceni Nyári Egyetem.