III. „egy sima – egy fordított”

Felhívás kortárs dráma(részlet) fordításra

Támogatók: DMJV, Csokonai Színház, Alföld Folyóirat, Debreceni Egyetem, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Deutsches Kulturforum, Magyar Szín-Játékos Szövetség

DESzínház (Debreceni Egyetemi Színház), együttműködve a Csokonai Színházzal és a Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégiummal, Debrecen város kulturális alpolgármestere, dr. Puskás István védnöksége alatt
műfordítói pályázatot hirdet.
A DESzínház (Debreceni Egyetemi Színház) műfordítói pályázatot hirdet bármely nyelvből, szabadon választott kortárs (az utóbbi harminc évben megjelent), drámaszöveg (részlet) fordítására.
A pályázat célja a világ színházi szövegeinek jobb megismerése és tapasztalatszerzés az összetett műfordítói munka területén.
Várjuk bármely idegen nyelvű, kortárs szerző művének (részletének) fordítását. A benyújtott magyar szöveg nem haladhatja meg a húszezer karaktert (vagy a drámaszöveg természetes tagolását követő, ennél rövidebb szekvenciát). Kizárólag magyarul még meg nem jelent (színházban el nem játszott) szöveggel lehet pályázni.
Pályázhat bárki, aki ezt megelőzően nem hivatásszerűen művelte a műfordítást. Korhatár nincs.
A pályaműveket 2023. március 20-ig (a postabélyegző dátuma) kérjük, jeligével ellátva, a DESzínház postacímre küldeni:
Debreceni Egyetemi Színház, Debrecen, Egyetem tér 1. 4032
Kérjük, a jelszóval ellátott pályamunkához csatolja nyomtatott dokumentumban az:

1.eredeti szöveg(részlet) nyomtatott verzióját fénymásolatban

2. a lefordított mű(részlet)bibliográfiai adatait (szerző, cím, kiadó, kiadás éve, oldalszámok), a mű címének javasolt magyar fordításával

3. szinopszist, melyben megjelöli a választott rész helyét (max. 1000 karakter)

4. 1000 karakteres ismertetést, melyben érvel szövegválasztása mellett, valamint, hogy miért épp ezt a részletet választotta.

5. a választott mű elején található szereplő listát (amennyiben van)


Kérjük, mellékelje egy lezárt, jelszóval ellátott borítékban a következő adatokat:
név
foglalkozás és munkahely
lakcím
e-mail cím
telefonszám

milyen nyelvből fordított


A jeligével ellátott pályaműveket szakértői grémium bírálja el, melynek összetétele függ a beérkezett pályaművek eredetijének nyelvétől. A Debreceni Egyetem oktatóit, a Csokonai Színház szakembereit, műfordítókat és színházi dramaturgokat fogunk felkérni bírálónak.
Amennyiben egy pályázó több pályaművel indul, legyen minden pályaműnek saját jeligéje!
A nyertesek listáját a DESzínház Facebook-oldalán tesszük publikussá 2023. május 7-én.

Díjak:
I. helyezett
150 000 Ft pénzjutalom
Amennyiben az első helyezett nem debreceni, meghívást kap Debrecen város önkormányzatától egy, a városban töltött kulturális hétvégére (szállás, két vacsora, színház/mozijegy, kiállítás belépő), valamint pályaműve megjelenésre kerül az Alföld folyóiratban. Amennyiben a nyertes debreceni, meghívást [A1] kap két személyre, a Csokonai Színház 2023/24-es évadának valamennyi bemutatójára, és természetesen publikálási lehetőséget az Alföld folyóiratban.
II. helyezett
100 000 Ft pénzjutalom
A második helyezett nagy értékű könyvjutalmat kap a polgármesteri hivatal jóvoltából, valamint a DESzínház gondoskodik közléséről valamely online folyóiratban.
III. helyezett
75 000 Ft pénzjutalom
Valamint nagy értékű könyvjutalmat kap a polgármesteri hivatal jóvoltából, és a DESzínház gondoskodik közléséről valamely online folyóiratban.

Mindhárom nyertes pályaművet, felolvasó színházi keretekben a Csokonai Színház művészei mutatják be egy szerkesztett műsor keretében a díjátadó ünnepségen.

Amint érkeznek a pályaművek, a Deszínház Facebook-oldalán III. „egy sima-egy fordított” eseményben megosztjuk az aktuális híreket.

Odaítélünk még különdíjakat, melyeket a Csokonai Színház: szakmai gyakorlat a 2023/24-es évad valamelyik készülő bemutatójához kapcsolódóan Deutsches Kulturforum: 75 000 Ft, valamint a Goethe Intézet Mozgó könyvtár című kiadványa ajánlott fel.


Közzététel dátuma

Események

Muszorgszkij–reminiszcenciák. Rajk Judit – ének, Borbély László – zongora hangversenye.

Idén is megrendezi téli diplomaosztó ünnepségét a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara.

Több tudományterületet átölelő online szakmai tanácskozást rendez a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete Oktatás-Informatika-Pedagógia 2023 címmel.