Állatpopulációk genetikai múltja, jelene és jövője a klímaváltozás tükrében

ÁLLATPOPULÁCIÓK GENETIKAI MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN - TÁVOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MULTIMÉDIÁS TARTALMAK GYÁRTÁSA AZ X, Y, Z GENERÁCIÓK SZÁMÁRA

2022/12/14

Prof. Dr. Kusza Szilvia az elmúlt 15 évben a klímaváltozás állatpopulációk genetikai jellemzőire gyakorolt hatásait vizsgálta. Az eredményeiből készült válogatást multimédiás ismeretterjesztő tartalmak formájában dolgozta fel. A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásból, a MEC_N 140715  azonosítószámú pályázati program finanszírozásában valósult meg, 24 992 000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásával.

A klímaváltozás jelenti napjaink társadalmai számára a legnagyobb kihívást. Közvetlen (pl.: éghajlati változások, szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságának emelkedése) és közvetett hatásai (pl.: ökológiai rendszerek átalakulása, pusztulása) veszélyeztetik az emberiség számára létfontosságú ellátási (pl.: víz- és élelmiszerellátás biztonsága) rendszerek stabilitását, aminek zavarai beláthatatlan ökológiai, gazdasági és társadalmi következményeket hordoznak magukban. Prof. Dr. Kusza Szilvia munkássága a klímaváltozás által fokozottan veszélyeztetett vadon élő és házállatok genetikai, genomikai vizsgálatára irányul. A közvetlen környezetünkben élő állatokkal kapcsolatban számos újszerű és nemzetközileg is elismert tudományos eredménye született már, melyek társadalmasítása fontos feladat. Ezen túl fontos célja a tudományággal kapcsolatban a köznyelvben elterjedt téves fogalomhasználat kijavítása, valamint a védett-, vad- és háziállatokat érintő eredmények átadása a gyakorlat számára, továbbá a laikus közönség körében az ismeretbővítés és az élettudományok iránti érdeklődés felkeltése. Alkalmazkodva napjaink fogyasztói szokásaihoz, a projektben összesen 100 percnyi tudományos ismeretterjesztő, távolléti oktatásban is felhasználható videó anyag elkészítést valósította meg kutatási eredményeire támaszkodva, melyet a különböző közösségi oldalak felületein teszünk hozzáférhetővé. A legújabb trendekhez illeszkedve a közösségi média (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter) felületeire jobban megfelelő rövid (1,5-5 perces) és 30-60 másodperces kivonatokat is készítettünk, amik önállóan is alkalmasak a tudásátadásra, illetve felkeltik az érdeklődést a hosszabb, mélyebb tartalmak iránt. A legfontosabb célcsoport azon egyetemisták és szakemberek köre (intézménytől függetlenül), akik munkájuk során alkalmazhatják az új tudományos eredményeket. Azonban az általános- és középiskolai korosztály, valamint pedagógusaik is célcsoport, mivel a témák és a közvetítés módjai számukra is hasznosak, érdekesek és feldolgozhatóak.

Köszönet illeti azoknak a munkáját, akik részt vállaltak ebben a nemes feladatban, ami reményeink szerint jól fogja szolgálni a jövő generációinak ismeretterjesztését és tudásanyagának gazdagítását.

A MEC_N 140715 azonosítószámú projekt a MEC_21 kódszámú „Tudományos Mecenatura Pályázat” pályázati kiírásra MEC_N_21 kódszámú alprogramja keretében valósult meg, 24 992 000 Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A projektről bővebb információt a https://kancellaria.palyazatok.unideb.hu/hu/mecn-140715 oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: Prof. Dr. Kusza Szilvia vezető kutató, a projekt szakmai vezetője

projektkommunikacio@unideb.hu

Közzététel dátuma
Letölthető dokumentumok

Események

Számos nemzetközi zenei versenyen nagy sikereket elért zongoraművész érkezik december elején a Zeneművészeti Karra.

"Betegbiztonság a gyógyszergyártó szemszögéből" - gyógyszerek tisztasága: technikai bravúrok és verseny az idővel címmel rendezik meg a Richter Science Club-ot december 5-én, kedden a Learning Centerben.

A Debreceni Egyetem 18 éve indította útjára központi beiskolázási rendezvényét, a DExpo-t, melyen a pályaválasztás előtt álló diákok, szüleik és pedagógusok számára nyílt napok keretében mutatja be képzési kínálatát, valamint mindazokat a szolgáltatásokat és lehetőségeket, amelyek a Debreceni Egyetemre felvételiző tanulókra várnak. 2023-ban első alkalommal a DExpo Nyíregyházára is ellátogat, ahol szintén minden információt megkaphatnak az érdeklődők a Debreceni Egyetemről.