Új Szenátust választott az egyetem

2016. december 09. - 13:00 Valamennyi, mind a 17 választási körzetben érvényes volt a december 8-i voksolás, sikerült megválasztani mind a 36 tagot és a 36 póttagot is a 2017. január 1-én felálló új szenátusi testületbe.

A voksolásra jogosult 5469 egyetemi polgár közül 2738 élt jogával és adta le szavazatát a számára kijelölt választási körzetben. A résztvevők aránya valamennyivel több, mint 50 %, így a választás érvényes, sehol nem kell megismételni.

A Szenátusnak automatikusan tagja a rektor és a kancellár, a most szenátusi mandátumot elnyert oktatók, kutatók és egyéb dolgozók (36 fő), kiegészítve a választott dékánokkal (13 fő), illetve a Hallgatói Önkormányzat képviselőivel. Az új testület összlétszáma 70 fő lesz.

A Szenátus tagjainak mandátuma 2017. január 1-jétől 2020. december 31-éig, 4 évre szól.

A mostani választás eredménye, a tagok és póttagok névsora a http://www.unideb.hu/hu/valasztas-2016 [3] oldalon olvasható.

Sajtóiroda – BZs