Dunának - Amu-Darjának egy a hangja

A magyar őstörténet kutatásához a népzenekutatás is hozzájárul, ennek legújabb eredményeiről számol be a Science Café soron következő előadásában Agócs Gergely, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Társadalomtudományi Tanszék főiskolai docense.

A társtudományokhoz hasonlóan a népzenekutatás is igyekszik adalékokkal szolgálni a magyar őstörténetet megrajzolásához.

- Számos nemzetközi példa igazolja, hogy a zenei vagy egyéb kulturális kapcsolatok nem következnek törvényszerűen a nyelvi összefüggésekből, így a magyar népzene Amu-Darjának jellemző alakzatainak újabb összehasonlító vizsgálatai alapján kimutatható, hogy zenefolklórunk törzsanyaga leginkább az eurázsiai füves puszta kultúráiban, itt is elsősorban a türk nyelveket beszélő népcsoportok körében feltárt zenei hagyománnyal mutat rokonságot – árulta el a hirek.unideb.hu portálnak Agócs Gergely.

- Előadásomban a Kaukázus hegyvidéki régióit lakó karacsájok, balkárok és kumukok falvaiban, illetve a közelmúltig az Al-Dunától az Aral tóig terjedő területen, jellemzően síkvidéki, nagyállattartó nomád életformát folytató nogajok, kazahok és karakalpakok régióiban rögzített kipcsak-török népdalok felvételeinek, valamint ezek magyar megfelelőinek segítségével szeretném ismertetni az érdeklődőkkel a zenei párhuzamokat – mondta el a Társadalomtudományi Tanszék főiskolai docense.

A Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatóságának ismeretterjesztő előadása a Magyar népzenei dallamtípusok változatai a kipcsak-török népek zenefolklórjában címmel 2023. november 8-án, szerdán 17 órakor kezdődik a megszokott helyszínen, a Fórum Bevásárlóközpont Libri Könyvesboltjában (Debrecen, Csapó u. 30.).

Sajtóközpont - BZs