ÚNKP: támogatás a tudomány legjobbjainak

Több mint 311 millió forint ösztöndíjat nyertek a Debreceni Egyetemről benyújtott sikeres pályaművek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2023/2024-es tanévre meghirdetett pályázatain.

A 243 nyertes pályázó – alap- és mesterszakos hallgatók, doktoranduszok, doktorvárományosok, oktatók és kutatók – egy vagy két féléven keresztül részesül különböző összegű, havi 100.000, 150.000 vagy 200.000 forint összegű ösztöndíjban a 2023/24-es tanévben.

A 2023. május 15-én megjelent felhívásra a Debreceni Egyetemről 509-en jelentkeztek, ebből 498 volt a formailag megfelelő, érvényes pályázat. A pályázatok szakmai bírálatát az alap- és mesterszakos hallgatók esetében a karok, a doktoranduszok, doktorvárományosok és posztdoktorok esetében pedig a doktori tanácsok, illetve a doktori iskolák végezték.

A Bolyai+ kategóriában azok az oktatók és kutatók nyerhettek ÚNKP-támogatást, akik Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíjban is részesülnek a következő tanévben. A Tehetséggel fel! kategóriában azok a fiatalok pályázhattak, akik egyetemi tanulmányaikat 2023. szeptemberében kezdik el, és középiskolásként országos tanulmányi versenyek helyezettjei voltak vagy az előző tanévben ebben a kategóriában ösztöndíjban részesültek. A benyújtott pályaművekről a végső döntést a Kulturális és Innovációs Minisztérium hozta meg.

A nyertes pályázók ösztöndíján felül az egyetem további 62,23 millió forintnyi, a kutatások támogatására fordítható támogatásban részesül.

- A személyi ösztöndíjakon felül, azok húsz százalékának megfelelő összegű támogatást is biztosít a minisztérium az egyetem számára. Ez a támogatás az ösztöndíjasok kutatásaira, valamint a felsőoktatási intézmény általános költségeinek (kutatással összefüggő intézményi működési és lebonyolítási költségek, témavezetők díjazása) fedezetére fordítható. Így az egyetem is érdekelt a program minél sikeresebb megvalósításában, minél több tehetséges hallgató és fiatal oktató kiváló teljesítményre ösztönzésében – mondta az unideb.hu portálnak Varga Zsolt tudományos igazgató, az intézmény ÚNKP-koordinátora.

Hasznos információ a nyerteseknek: jogi értelemben akkor válnak ösztöndíjassá, ha a hallgatói (alap-, mester-, osztatlan-, doktorandusz), illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyukat legkésőbb 2023. szeptember 21-ig igazolják. A szerződéskötési eljárás menetéről valamennyi nyertest személyesen értesíti a Tudományos Igazgatóság.

Sajtóközpont - BZs

 

Dokumentumok