Versenyképesség és társadalmi megújulás

Társadalmi kihívások és innovációs kompetenciák a debreceni egyetemisták körében

Hol tartanak a debreceni egyetemisták a változásmenedzselésben, a megújulás képessége terén? A Debreceni Egyetem hallgatói körében végzett 1.000 fős online kérdőíves kutatás azt méri föl, hogy a jövő értelmisége hogyan reagál azokra a társadalmi kihívásokra, amelyek a technológiai környezet és a gazdasági rendszerek gyors átalakulásából adódnak. Fejleszteni kell a rendszerszemléletű gondolkodást, a kezdeményezőképességet, a problémamegoldó készséget, a kreativitást, a felelősségvállalást, a vállalkozói habitust, a kapcsolatteremtő képességet. Vissza kell szorítani a kockázatkerülő magatartást és a végrehajtói habitust. Az innovációs készség fejlesztésére stratégiát dolgoz ki az egyetem. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Közzététel dátuma: 
2018. december 04.

Letölthető dokumentumok