A tudásközvetítés bölcsész megújítása

Üzleti kommunikációs tananyagok a Debreceni Egyetem MOOC Portálján

A „Debrecen Venture Catapult Program” (2017–2021) Társadalmi innováció című bölcsészkari témaköre azt tűzte ki célul, hogy élénkíti a bölcsészhallgatók és oktatóik érdeklődését a vállalati szektor iránt, építi a kar és a piaci szféra együttműködési hálózatait, új munkaerőbázist tesz láthatóvá a cégek számára. Tudatosítja, hogy a klasszikus humán pályákon túllépve sokféle piaci karrier befutható bölcsész kompetenciákkal.

A társadalmi innovációs alprogram keretében 2019-ben elkészült, s most széles körben hozzáférhetővé is vált három bölcsészkari e-learning tananyag. A munkahelyi környezetről, a vállalati munkaszervezésről, az üzleti kommunikációról kínálnak jól hasznosítható ismereteket. Célkitűzésük, hogy segítsék az egyetemi hallgatók és oktatóik, továbbá a középiskolások és tanáraik kapcsolódását a gazdasági élethez. A célközönség az interaktív tananyagokat már tesztelte. Elérésük biztosított a Debreceni Egyetem MOOC (massive open online courses) oldalán (https://mooc.unideb.hu/). Az új tartalmak megosztása a MOOC Portálon lehetővé teszi az egyetemen kívül is a nálunk termelt tudás társadalmi hasznosulását. Ez újdonság. A Társadalmi innováció bölcsészkari témakör kommunikációs felelősei együttműködve a Multimédia és E-learning Technikai Központ munkatársaival kidolgoztak egy protokollt, melynek köszönhetően a tananyagokat az egyetemi azonosítóval nem rendelkező külső felhasználók is elérhetik, használhatják. Ez a tudásterjesztési újítás segíti egyetemünket abban, hogy sikerrel tudja felvenni a versenyt a tudásnépszerűsítés terén más hazai egyetemekkel. A versenytársak ugyanis szintén felfedezték maguknak az elmúlt években a MOOC disszemináló rendszerét.

A Debreceni Egyetem MOOC Portálján a tananyagok nyitóoldalán van egy rövid leírás, melyben szerepel a felelős szerkesztő e-mail címe. Ezen az elérhetőségen az érdeklődő – például a középiskolai tanár, az egyetemi oktató vagy a céges igénylő – bejelenti igényét az anyag használatára, megadja a felhasználás célját, saját adatait. A jelentkezőket és adataikat a tananyag felelős szerzője gyűjti be, majd az ő kérésére az egyetemi Multimédia és E-learning Technikai Központ munkatársai „társoktató” státuszt adnak a külső felhasználónak, aki így hozzá tudja rendelni az anyaghoz a diákjait, nekik pedig egy generált felhasználói jelszó biztosít hozzáférést.

A fejlesztett tananyagok:

Vita és innováció – Bevezetés a vitamódszer használatába tanórán és azon kívül
A vitamódszer készségfejlesztő oktatási forma. Gyakoroltatja a kritikus és asszertív gondolkodást, a tervezést, az információk elrendezését, az érvelést, a csapatmunkát és a konfliktusok kezelését. Az interaktív kurzus felkészíti a középiskolai, egyetemi és vállalati felhasználókat a tudatos és szervezett vitázásra.
Készítették: Venkovits Balázs és Lénárt-Muszka Zsuzsanna.
Felelős szerkesztő: Venkovits Balázs

Berufsstrategien (A munkavállalás stratégiái)
A nyelvfejlesztő feladatgyűjtemény B1/B2 szinten (főként a középiskolai oktatásban) készít fel a sikeres német nyelvű munkavégzésre. A feladatok a munkakereséshez, az önéletrajzíráshoz, az állásinterjúhoz, az üzleti telefonáláshoz, az irodai munkavégzéshez, és az idegen nyelvű small talkhoz szükséges szókincset és kompetenciákat gyakoroltatják. A tananyag elvégzése magabiztosabbá teszi a német nyelv munkahelyi használatát, így növeli az álláshoz jutás esélyét a középfokú végzettségűek számára.
Készítették: Krenák Kitti és Mikoly Zoltán.
Felelős szerkesztő: Horváth Andrea

Geschäftskommunikation: Korrespondenz (Elektronikus üzleti levelezés)
A tananyag 12 témára osztva ismerteti a német nyelvű elektronikus üzleti levelezés műfajait (álláspályázat, kérelem, ajánlat, megrendelés, visszahívás, igazolás, felszólítás, panasz, felmondás, meghívó, köszöntő). A jó gyakorlatokat pedig hasznos útmutatásokkal és példákkal szemlélteti. Az e-learning anyag fejlesztésében részt vettek a Debreceni BSC Kerekasztal cégei. Az üzleti szolgáltató szektor vállalatai a saját gyakorlatukban használt mintákkal és formulákkal biztosították a példatár aktualitását és szakmai hitelességét. A felhasználó tehát valóban azzal az ismerettel és nyelvhasználattal találkozik itt, amely elvárt és szükséges a német nyelvű üzleti elektronikus levelezésben.
Készítették: Grunda Marcell és Halász Katinka.
Felelős szerkesztő: Grunda Marcell

Megjelenés előtt egy további tananyag:
Üzleti innováció
Az elektronikus tankönyv a munkavállalók és a vállalkozók megújulási képességét fejleszti. Az anyag az üzleti modell vászon elnevezésű cégelemzési módszert hasznosítja. Globális példák mellett debreceni kis-, közép- és nagyvállalatok jó gyakorlatait mutatja be. A feldolgozott esetek vállalkozók és munkavállalók tényleges élethelyzetei, melyekben találékonyság, kezdeményező erő és gyakorlati bölcsesség, vagyis innovatív gondolkodás érvényesült. A megújulni tudás képességét a tananyag a vállalati tudásmegosztás, a munkaszervezés és a kommunikációmenedzsment területén elemzi.
Készítették: Oláh Szabolcs és Sebestyén Attila

***

Információk a Társadalmi innováció – Innovatív társadalom és dinamikus gazdaság c. bölcsészkari alprogramról

A társadalmi innovációval kapcsolatos oktatás és kutatás fejlesztését a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara koordinálja a „Debrecen Venture Catapult Program” keretében. A projekt időtartama: 2017. április 1. – 2021. szeptember 30.
A Társadalmi innováció alprojekt azt vizsgálja, hogy milyen alapkompetenciák, kreatív és innovatív képességek teszik versenyképessé a fiatalokat az új szakmák, a rugalmas munkaformák világában. A középiskolai és az egyetemi képzésben stratégiai feladat a projektszemlélet és a problémamegoldás előtérbe állítása. Ehhez fel kell tárni az innováció sajátosságait; meg kell ismerni az akadályait; azonosítani, tudatosítani és fejleszteni kell a sikeresség feltételeit.

A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú, „Debrecen Venture Catapult Program” című projekt támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projektről bővebb információ: https://kancellaria.palyazatok.unideb.hu/hu/node/115

További információ kérhető a projektről:
Prof. Dr. Csoba Judit kutatásvezető
Elérhetőség: csoba.judit@arts.unideb.hu, munkahelyi telefon: 0036 52512900 / 22349, 22118

***
Médiakapcsolatok a projekt bölcsészkari témakörében:
Dr. Oláh Szabolcs egyetemi docens, olah.szabolcs@arts.unideb.hu

 

Közzététel dátuma: 
2019. december 17.