Tudás-park Debrecenben

2015 | 11 | 30.
Debreceni Egyetem

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0004

A TUDÁS-PARK KIALAKÍTÁSA DEBRECENBEN A GYÓGYSZERIPAR, AZ ÉLELMISZERIPAR ÉS AZ INFORMATIKA ÉS ELEKTRONIKA KIEMELT TERÜLETÉN

A projekt célkitűzései és eredményei:

1. A pályázat általános célja volt a felsőoktatási intézmény képzési és kutatási portfóliójának a hazai gazdaság szerkezetéhez igazítása, a helyi és regionális gazdasággal való együttműködések erősítése a tudástranszfer, tudásmenedzsment szerepének megerősítésével. Megtörtént a gazdálkodó szervezetek körében a képzési igények felmérése, értékelése, valamint az egyetemi hallgatók és kutatók körében a tudás- és technológia-transzfer tevékenységek ismeretének felmérése az ismeretanyag hatékonyabb közvetítése érdekében.

2. A tudásalapú gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó együttműködések fejlesztése érdekében elkészült azok stratégiai megalapozása, új formáinak kialakítása.

3. A konzorcium a pályázat megvalósításával egy olyan szolgáltatói-szolgáltatási rendszer kialakításának feltételeit teremtette meg, amely a gazdasági és tudományos élet szereplőinek igényeihez igazodva kijelöli és láthatóvá teszi a fejlődési és fejlesztési irányokat, összehangolva a kutatási tevékenységeket a gazdasági lehetőségekkel, elvárásokkal a kutatási eredmények hatékonyabb hasznosulása érdekében.

4. A projekt megvalósítása során elkészült a Debreceni Egyetemnek a három kiemelt területre vonatkozó kutatás-fejlesztési stratégiája, kutatási portfóliójának aktualizálása, Debrecen város befektetés-ösztönzési stratégiája, az egyetem és a város együttműködésében az Ipari Parkban kialakítandó Innovációs Pláza tervei, az INNOVA Kft. szervezeti felkészítése a tudástranszfer tevékenységek koordinálására, a gazdasági szféra és a kutatócsoportok közötti együttműködések kialakítására, fenntartására.

5. Új, a befektetőket érdeklő projekteket születtek, amelyek a 2014-2020-as tervezési időszakban támogatást nyerhetnek, megtörtént ezek konkrét, megvalósíthatósági tanulmányok formájában történő kidolgozása.

6. Ipari kapcsolatok kialakítása, elmélyítése során új együttműködések, közös projekt-tervek készültek el.

7.  Stratégiai együttműködések kötettek kkv-kel.

Elnyert támogatás: 582 858 009 Ft
Megvalósítás ideje: 2015. február 1−2015. november 30.
Megvalósítók:   Debreceni Egyetem konzorciumvezető
Debrecen Megyei Jogú Város konzorciumi tag
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi tag
INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 
2015. november 30.

Letölthető dokumentumok