Tájékoztató a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája pedagógusai részére

TÁJÉKOZTATÓ
A TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁSRA ÁTÁLLÁSRÓL

 

Tisztelt Kollégák!

 

A Kormány 2020. március 13-ai bejelentése alapján 2020. március 16-ától az iskolák az oktatás fel- adatait tantermen kívüli digitális oktatás formájában folytatják.

Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1. 2020.március16-án10.00 órakor minden feladatellátási helyen nevelőtestületi értekezletet tartunk, kérem, hogy az értekezletre 9.30-ig szíveskedjék megérkezni.

Az értekezleten tájékoztatást adunk a megváltozott munkakörülmények közötti munkavégzés és az oktatásszervezés feltételeiről.

2. Az értekezletet követően szakcsoport szintű megbeszéléseket tartunk, melynek célja a digitális oktatás feltételrendszere, tartalma, módszertana kidolgozásának megtervezése, ütemezése.

Tájékoztatom, hogy a szülők és a diákok is megkapják a hivatalos intézményi tájékoztatást, ezért a beérkező szülői, tanulói kérdések esetében kérem, hogy azokat összegyűjtve – a hiteles tájékoztatás érdekében – szíveskedjék eljuttatni a vezetőséghez.

Debrecen, 2020. március 14.

Dr. Futóné Monori Edit s. k. intézményvezető

 

Közzététel dátuma: 
2020. március 14.