Tájékoztató a DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma pedagógusai részére

TÁJÉKOZTATÓ
A TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁSRA ÁTÁLLÁSRÓL

 

Tisztelt Kollégák!

 

A Kormány 2020. március 13-ai bejelentése alapján 2020. március 16-ától az iskolák az oktatás feladatait tantermen kívüli digitális oktatás formájában folytatják.

Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

  1. 2020. március 16-án 10.00 órakor nevelőtestületi értekezletet tartunk, kérem, hogy az értekezletre 9.30-ig szíveskedjék megérkezni.

    Az értekezleten tájékoztatást adunk a megváltozott munkakörülmények közötti munkavégzés és az oktatásszervezés feltételeiről.

  2. Az értekezletet követően szakcsoport szintű megbeszéléseket tartunk, melynek célja a digitális oktatás feltételrendszere, tartalma, módszertana kidolgozásának megtervezése, ütemezése.

Tájékoztatom, hogy a szülők és a diákok is megkapják a hivatalos intézményi tájékoztatást, ezért a beérkező szülői, tanulói kérdések esetében kérem, hogy azokat összegyűjtve – a hiteles tájékoztatás érdekében – szíveskedjék eljuttatni a vezetőséghez.

Debrecen, 2020. március 14.

Filep Miklós s. k. intézményvezető

 

Közzététel dátuma: 
2020. március 14.