Tájékoztatás a Debreceni Egyetem Bölcsőde szülei részére

Debreceni Egyetem Bölcsőde

Tájékoztatás a Debreceni Egyetem Bölcsőde szülei részére

Tisztelt Szülők!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. ( III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában biztosított jogkörénél eljárva, Debrecen város Polgármestere a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén, fenntartóra tekintet nélkül valamennyi óvodai és bölcsődei ellátást végző intézmény esetében

RENDKÍVÜLI SZÜNETET

rendel el 2020. március 16. napjától visszavonásig terjedő időszakra.

A határozat jogorvoslat nélkül azonnal végrehajtható.

E határozat értelmében a köznevelési intézmények bezárnak, a gyermekek elhelyezéséről a szülőknek/törvényes képviselőknek kell gondoskodniuk.
Amennyiben lehetséges, gyermekük otthoni elhelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek.
Rendkívül  indokolt esetben (ha a szülő nem tud biztonságos körülményeket teremteni a gyermeke számára, hogy napközben megfelelő felügyeletet kapjon) jelzéssel élhet az intézményvezető felé.
Azok a családok, akik nem tudják megoldani gyermekük napközbeni ellátását, szigorú szabályok mellett vehetik igénybe a Debreceni Egyetem Bölcsődéjét.

• Kérem a szülőket, hogy lehetőleg 8 óráig érjenek be az intézménybe.
• A bejárati ajtónál kérem, minden esetben csengő megnyomásával jelezzék a nevelőknek érkezésüket.
• A gyermekek átvétele az átadó ajtajában történik. A kisgyermeknevelő vetkőzteti le, ott veszi át a gyermeket és viszi be a csoportba.
• A délutáni hazamenetel is hasonló módon történik.
• A délutáni hazaadásnál a kisgyermeknevelő rövid lényegre törő tájékoztatást ad a szülőnek, a gyermek napközbeni tevékenységéről.
• Lehetőség szerint egy családtag érkezzen a gyermekkel/ gyermekért.
• A szülők átadás-átvétel után rövid időn belül hagyják el az épületet.
• Bölcsődei ügyintézés a bölcsőde telefonszámán és e-mailben lehetséges.
• A bölcsődében maradt személyes tárgyakat 2020. március 16-án és 17-én 13.00 órától 15.00 óráig vihetik el.
• A bölcsődében folyamatos a fertőtlenítés, a kisgyermeknevelők naponta fertőtlenítik a gyermekek által használt eszközöket.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a gyermekek zökkenőmentes ellátása érdekében, és a kisgyermeknevelők munkabeosztása miatt feltétlenül jelezzenek vissza a távolmaradásukról, vagy az ügyelet igénybevételéről a szarvas.eva@unideb.hu e- mail címre.

Tisztelettel kérem, hogy családjuk és a dolgozók egészségének megőrzése érdekében tartsák be a szabályokat.

Vigyázzunk egymásra!

Debrecen 2020, 03.15 

                                                                          
Szarvas Éva
intézményvezető
.

Közzététel dátuma: 
2020. március 16.

Letölthető dokumentumok