Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EFOP-3.6.2-16-2017-00003
Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása

A Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem közösen nyert el Európai Uniós forrásból támogatást „Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása” címmel a sport- és egészséggazdaság területéhez kapcsolódó ökonómiai alapkutatások megvalósítására. A projekt célja a hazai kutatói kapacitások kutatói hálózatba történő összekapcsolása a sport- és egészséggazdasági kutatásokban, fiatal kutatók bevonása a kutatási feladatokba, a kutatási eredmények széleskörű nemzetközi megismertetése, a hazai sport- és egészséggazdasági kutatások terén nemzetközi kutatási hálózatokhoz való csatlakozás, valamint nemzetközi kutatási programokban való részvétel előkészítése.

A program szakmai alapját az egyéni egészség-kép, az erre egyéni és társadalmi szinten ráépülő egészségmagatartás, illetve az ezt kiszolgáló egészséggazdaság adja. Az egészséggazdaság egyrészt magában foglalja a klasszikus egészségügyi ellátórendszert, az alternatív medicinát, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök piacát, ezeket közös elnevezéssel egészségügyi piacoknak hívjuk. A szektor másik fő területét az aktív testmozgás, a wellness, fittness és spa, az élelmiszerek, illetve a herbáriumok és az étrend-kiegészítők fedik le, ezek az egészséget pozitívan befolyásoló piacok. A projekt az utóbbi csoportra fókuszál, hangsúlyosan kezelve az egészséges életmód, a sport és a táplálkozás kapcsolódó területeit. Az egészség költésekben tapasztalható újrarendeződés nem csak hazánk sajátossága, hanem számos európai országban megfigyelhető. Ez indokolja, hogy az újrastrukturálódott fogyasztásszerkezetet, valamint az ezt kiszolgáló szektorokat tudományos igényességgel vizsgáljuk. A programban együttműködő partnerek tevékenységeiket alapvetően két fókuszterület köré koncentrálják. Ezek az egészséget pozitívan befolyásoló piacok fogyasztásszerkezetének kutatásai (Fogyasztási vizsgálatok munkacsoport), illetve a kínálati oldal jellemzőinek elemezése (Szervezeti vizsgálatok munkacsoport).

A projektben három egyetemi felsőoktatási intézmény együttműködése valósul meg a projekt három éves futamideje alatt. A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara, Népegészségügyi Kara valamint a Sporttudományi Koordinációs Intézete, a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Kara, valamint a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kara vesz részt a programban.

A pályázat 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg. A projekt összköltsége 941 433 040 Ft, amelyből a Debreceni Egyetem a konzorcium vezetőjeként 372 426 330 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

 

Támogatás összege: 941 433 040 Ft.
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.08.01.
Futamidő: 36 hónap
A projekt szakmai vezetője: Prof. Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

 

Közzététel dátuma: 
2017. szeptember 29.