Sajtóközlemény - GINOP-2.3.3-15-2016-00002 minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése

2019.| 08.| 27.

Debreceni Egyetem

SAJTÓKÖZLEMÉNY

GINOP-2.3.3-15-2016-00002 MINŐSÍTETT ÉLELMISZERLÁNC KFI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán pályázati forrásból kialakítottuk és továbbfejlesztettük a rövid ellátási élelmiszerlánc elemeit: a nyílt és zárt növénytermesztési-, a kertészeti-, a haszonállat-biológiai-, az élelmiszertudományi és -technológiai hálózati elemeket, amelyeket analitikai kapacitások kapcsolnak össze. Ezek az integrált talaj-,   szervetlen-és  szerves  analitikai  kémiai,  a  mikrobiológiai  és  genomikai,  illetve  a  víz-, környezetvédelmi  és  energetikai  eszközhálózat.  Ez  az  élelmiszerlánc  infrastruktúra  a  támogató laborháttérrel ökológiai és gazdasági indikátorokkal ismereteink szerint Európában is újszerű, mely biztosítja  a  magas  hozzáadott  értékű  élelmiszerek  kifejlesztését,  a  bioaktív  hatóanyagokra,   a környezeti fenntarthatóságra, a teljes nyomonkövethetőségre fókuszáltan. A kutatási kapacitás lefedi a gabona, a gyümölcs, zöldség, a baromfi és sertés élelmiszerláncot.

618 millió forint értékben valósulhattak meg a 130 eszközt, létesítményt érintő fejlesztések. Az új műszerek lehetővé teszik a szántóföldi mérések spektrumának kiszélesítését, az öntözési és talaj paraméterek GIS rendszerrel való összehangolását, a legfontosabb anyagáram folyamatok környezeti hatásának életciklus szemléletű számszerűsítését.

Eszközeinkkel  non-destruktív,  in-situ  mérésekkel  vizsgáljuk  a  fotoszintézis  mértékét,  a  szén-dioxid  megkötést,  az  asszimilációs  hatékonyságot,  az  egyes  növényfajok  vízfelhasználását,  a  talaj gázforgalmát, az egyes növényállományok biomassza dinamikáját, a talajvíz forgalmát a különböző ökológiai, biológiai  és  agrotechnikai  beavatkozások  következtében.  Az  új  340  m2-es  üvegház  a  legújabb  kutatási, oktatási igényeket elégíti ki és a hozzá tartozó gépészeti technológia lehetővé teszi a zöldség-és dísznövény termesztés  klimatikus  elemeinek  szabályozását,  ezek  hatásának  vizsgálatát.  A  talajos  és  talaj  nélküli termesztésből származó zöldségnövények összehasonlítására is alkalmas a fajra jellemző bioaktív anyagokra vonatkozóan.  Az  üvegházi  kutatótérben  végzett  vizsgálatok  során  összekapcsolhatóvá  válnak  a növényélettani és növényorvosi kutatások, az egyes mikrobiális fertőzések és a növényi stressz tűrőképesség, regeneráció  és  prevenció  közötti  összefüggések  tanulmányozása.  A  szántóföldi  kísérletekből  származó szemminták és talajminták osztályozására, tárolására a közel 100 m2-es új Mintafeldolgozó épület biztosít elhelyezést.  A  300 m2-es  Kísérleti  Állatházban  lehetőségünk  lesz  többek között az  élelmiszerek  nyomon követhetőségének, a mikrobiológiai, a bioaktív anyagok anyagcserére és genomra gyakorolt hatásának, a táplálóanyag ellátás hatékonyságának, emésztés élettani, immunológiai, a környezetkímélő takarmányozási technológiáknak, a klímaváltozás hatásának és az ivóvíz ellátásnak a vizsgálatára baromfi és sertés fajokban.A  fenntartás  során  vállaltuk  a  külső  kutatócsoportoknak  eszközeinkhez  való  hozzáférését, nemzetközi  kutatási  hálózatokba  való  bekapcsolódást,  új  kutatói  alkalmazásokat,  kutatóinknak  a  jobb infrastruktúrához való hozzáférést, az eszközöknek az oktatásba való bevonását.

A projekt megvalósítási időszaka: 2016.06.29-2019.08.31

Támogatási összeg: 618 331 373Ft

 

Közzététel dátuma: 
2019. augusztus 27.