Sajtóközlemény az I2M2 projekt fejlesztéseiről és eredményeiről

Sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvényen számoltak be a kutatók az I2M2 projekt fejlesztéseiről és eredményeiről

Jelentős infrastrukturális fejlesztést követően számottevő eredmények születtek a Debreceni Egyetem Kémiai Intézete által megvalósított GINOP-2.3.3-15-2016-00004 számú, „Integrált nagyműszeres infrastruktúra molekulatudományi és molekuláris gyógyászati kutatásokhoz (I2M2)” című projekt keretében.  A 807,76 millió forint európai uniós forrásból, vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott projekt eredményeiről sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvényen számoltak be a szakemberek.

A laboratóriumok felújításával és három nagyberendezés (700 MHz-es NMR spektrométer, CE-MS tömegspektrométer, XRD röntgendiffrakciós spektrométer) beszerzésével és beüzemelésével létrejött nagy áteresztőképességű, integrált nagyműszeres szerkezetvizsgáló központ világszínvonalú multidiszciplináris természet- és élettudományi kutatások végzését teszi lehetővé a szerkezeti kémia, a szerkezeti biológia, a gyógyszer-, élelmiszer- és környezettudományok területén.
A korszerű szerkezetvizsgáló és analitikai műszerközpont egyedülálló komplexitása jelentősen növeli a kutatási potenciált, és így várhatóan fontos szerepe lesz a kiváló hallgatók és fiatal kutatók intézményen belül tartásában, valamint a hazai természettudományos utánpótlás nevelésében.

A hazai és külföldi kutatók, valamint PhD-hallgatók részére önálló mérési lehetőség biztosított, míg a többi felhasználó részére szakértő gárda szolgálja ki a mérési igényeket és áll rendelkezésre szaktanácsaival.

A 36 hónapos futamidejű projekt alatt számos számszerűsíthető eredmény született:
• több mint 780 MFt összértékű infrastruktúra-fejlesztés
• 43 hazai és nemzetközi publikáció (további közlemények elfogadás/megjelenés alatt)
• 13 szak-, diploma- vagy PhD-dolgozat
• a beszerzett eszközök oktatási célú felhasználásával összefüggésben 4 gyakorlati oktatási   anyag készült el
• kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára (5 hazai, valamint 3 nemzetközi   kutatási együttműködési megállapodás aláírása)
• nemzetközi kutatási hálózat létrehozása, illetve nemzetközi kutatási hálózatban való részvétel

A projektről bővebb információt a www.i2m2.unideb.hu oldalon olvashatnak.

2019/06/20

Közzététel dátuma: 
2019. június 20.