Sajtóközlemény

A Debreceni Egyetem visszautasítja az egyes intézményi projektekkel kapcsolatban 2017. november 9-én a sajtóban megjelent megalapozatlan állításokat. Az intézmény szakmai tevékenységében kiemelt szerepet töltenek be az európai uniós projektek. A támogatási források felhasználásában az intézmény a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el: az előírások szerint folytatja le közbeszerzéseit, a projektekben vállalt feladatok végrehajtását a kiírások szerint teljesíti, a Támogató előírásait betartja, az ellenőrzésekben együttműködik. Az intézmény által elindított projektekre maguk az oktatók és kutatók tesznek javaslatot, azokat nem az intézmény „osztja”. Az egyetem mindössze a szabályos lebonyolítás kereteit, a jogi, pénzügyi hátteret biztosítja.
Az intézmény hírnevét aláásó, szakmailag megalapozatlan állítások kapcsán a Debreceni Egyetem megteszi a jogi lépéseket. Az intézmény ismételten kinyilvánítja politikasemlegességét és visszautasítja a szakmai munkát végző oktatók és kutatók hozzáértését és teljesítményét megkérdőjelező kijelentéseket.

Debrecen, 2017. november 09.
 

Közzététel dátuma: 
2017. november 09.

Letölthető dokumentumok