Pályázati felhívás a Petőfi S. János Publikációs Díj elnyerésére

A DE humán tudományi fókuszterülete pályázatot ír ki a Petőfi S. János Publikációs Díj elnyerésére. A díj kiemelkedő publikációs teljesítményéért a DE oktatója, doktorhallgatója, doktorjelöltje vagy MTA-kutatócsoportjának kutatója számára adományozható, aki

(a)  40. életévét a jelen kiírás megjelenésének időpontjáig nem töltötte be, és
(b)  a humán tudományok területén végzett kutatómunkája eredményét a 2015-ös vagy 2016-os naptári évben rangos szakmai publikációban jelentette meg.

Évente egy díj adományozható. A díjjal az adományozást igazoló oklevél, érem és pénzjutalom jár. A díj odaítéléséről a DE humán tudományi fókuszterületének kuratóriuma dönt. Az ünnepélyes átadásra a doktoravató ünnepségen kerül sor, és a díjazott mű szerzője felkérést kap arra, hogy művét tudományos előadásban ismertesse.

A díj elnyerésére pályázhatnak a szerzők, vagy javaslatot tehetnek az intézetek, az önálló tanszékek, a doktori iskolák, valamint az akadémiai kutatócsoportok vezetői. A pályázat 2016.11. 11-én 14 óráig nyújtható be a kuratórium elnökének a következő címen:

Prof. Dr. Kertész András
akadémikus
DE Germanisztikai Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A pályázatnak tartalmaznia kell a díjazandó mű bibliográfiai adatait, és mellékelni kell hozzá annak egy példányát, valamint a pályázó rövid szakmai önéletrajzát.
 

Közzététel dátuma: 
2016. október 21.