A jövő tudósai, a vidék jövője

2019. december 02. - 12:36 PhD hallgatók számoltak be tudományos kutatásaik eredményéről a Debreceni Egyetemen rendezett pénteki konferencián. A DE Agrártudományi Doktori Tanács (ADT) által szervezett eseményen 71 előadás hangzott el.

A konferencián a Debreceni Egyetem doktori iskolái (Állattenyésztési DI, Kerpely DI, Táplálkozás és Élelmiszertudományi DI) mellett több társegyetem (Gödöllő, Mosonmagyaróvár, Keszthely) PhD hallgatói is részt vettek.

A rendezvényt Pepó Péter nyitotta meg. A Debreceni Egyetem Agrártudományi Doktori Tanács elnöke előadásában kiemelte, hogy különösen fontosnak tartja a négyéves PhD képzés során a komplex vizsgák feltételrendszerének a fejlesztését, valamint az utolsó éves hallgatók disszertáció készítésének elősegítését.

„A jövő tudósai, a vidék jövője” című tudományos konferenciát 18. alkalommal rendezte meg a Debreceni Egyetem Agrártudományi Doktori Tanács (ADT) november 29-én, pénteken. A 71 előadást 7 szekcióban tartották meg a Böszörményi úti campuson.

-        A konferencián elhangzott előadások egyrészt a PhD hallgatók magas szintű felkészültségét, szakmai tudását, másrészt a doktori iskolákban művelt kutatási témák sokszínűségét bizonyították. Az előadásokat követő szakmai viták és hozzászólások a szekciókban résztvevők élénk aktivitását támasztották alá - foglalta össze Pepó Péter, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Doktori Tanács elnöke.

A konferencia legjobb előadásai szerkesztett, lektorált formában, angol nyelven az Acta Agraria Debreceniensis tudományos folyóiratban jelennek meg.
Az elhangzott előadások, kutatások egy részét az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00008 program támogatta.

Sajtóiroda