DELAB előadások

2021. szeptember 21. 18:00 Folytatódik a „Labdarúgás elmélete és gyakorlata" szabadon választható kredittárgy előadássorozata.

„A labdarúgás története, kialakulása” címmel Sándor Mihály címzetes egyetemi docens, egyetemi mesteroktató, tudományos főmunkatárs (DE), sporttörténész, újságíró, szakíró tart előadást.

Időpont: 2021. szeptember 21. kedd 18 óra
Helyszín: DE Böszörményi úti campus, Agrártudományi Főépület, fszt. II. előadó (Debrecen, Böszörményi u. 138.)