Oktatási ügyekben döntött a Szenátus

2021. május 03. - 08:51 Elfogadta a 2021/2022. tanév időbeosztását, valamint számos új képzés létesítését és indítását támogatta a Debreceni Egyetem Szenátusa. Az április 29-ei elektronikus szavazás alkalmával a testület több szabályzatát is aktualizálta.

A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a Debreceni Egyetem Tanárképzéséért-Díj adományozását Maticsák Sándor, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Finnugor Nyelvtudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi tanárképzési főigazgató és dékánhelyettes részére. Tanárképzési főigazgatóként irányítása alatt alakult ki a 2013-ban újra bevezetett osztatlan tanárképzés gyakorlatainak a rendszere. Jelentős szerepe volt a közismereti tanárszakok mellett számos rövidciklusú tanárszak, illetve a szakmai tanárképzések elindításában 2017-ben.

Gyógyszer- és Élelmiszerfejlesztési Koordinációs Központra változott a korábbi Gyógyszer-fejlesztési Koordinációs Központ neve a Debreceni Egyetem Szolgáltató és Igazgatási Egységeinek Működési Rendje című szabályzat módosítása révén. A szervezeti egység feladata ezentúl kiterjed a táplálék-kiegészítők, funkcionális, illetve medical food kategóriába tartozó élelmiszerek hatósági engedélyezéséhez és a gyógyító, egészségmegőrző terápiák körébe történő bevezetéséhez szükséges irányító, szervező feladatok ellátására is.

Az Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen című szabályzat több kari melléklete is változott. A GTK néhai professzora emlékére alapította a Dr. Kozma András díjat, melyet a gazdaságtudomány területén kimagasló oktató-kutató munkát végző kari oktatók és kutatók, illetve a kar eredményes oktató, kutató munkájához hosszú időn át hozzájáruló külső szakemberek kaphatnak. Az Egészségügyi Kar kari mellékletének módosításával létrehozta a Egészségügyi Karáért Emlékplakettet az EK érdekében kifejtett oktatási, tudományos, kulturális, gazdasági és sport tevékenység, illetve a kar külföldi kapcsolatainak kialakítása, elmélyítése érdekében kifejtett tevékenység elismerésére.

A testület módosította a Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról című szabályzatának, valamint a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának egyes kari mellékleteit.

A 2021. január 1-től érvényes betegellátást érintő új szervezeti rendhez igazolva, valamint a technikai jellegű pontosítások miatt hatályon kívül helyezte a testület a korábbi és elfogadta az új Tájékoztatási Rendet.

A megváltozott szervezeti struktúra alapján harmonizálták a Népegészségügyi Kar és az Általános Orvostudományi Kar által gesztorált szakokat, így a népegészségügyi mesterképzési szak a Népegészségügyi Kar felelősségi körében marad.

A Szenátus elfogadta a 2021/2022. tanév időbeosztását, emellett támogatta a környezeti monitorozó (TTK) és nemzetközi viselkedés konzultáns (NK) szakirányú továbbképzési szakok létesítésének és indításának, a művészettel nevelés a legkisebbeknek (GYGYK), sportalapozó mozgásfejlesztő óvodapedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő (GYGYK), állatasszisztált pedagógiai fejlesztőtevékenység területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (GYGYK) szakirányú továbbképzési szakok indításának, valamint a gyógypedagógia BA tanulásban akadályozottak pedagógiája (GYGYK) alapképzési szak új szakirányának indításának, illetve a gerontológia (EK) mesterképzési szak létesítésének és a sportmérnöki (MK) mesterképzési szak indításának javaslatát.

A testület jóváhagyta az együttműködési megállapodást a St. Petersburg State Autonomous Educational Institution of Higher Education (Oroszország) intézménnyel.

Sajtóiroda - TPL