Ismét online ülésezett a Szenátus

2021. március 29. - 10:51 Díszdoktori és professor emeritusi címek adományozásáról döntött március 25-ei elektronikus szavazásán a Debreceni Egyetem Szenátusa. A testület az agrárinnovációért és képzésfejlesztésértfelelős rektorhelyettesi beosztás betöltéséről is szavazott.

A Debreceni Egyetem Szenátusa csütörtöki online szavazása alkalmával támogatta Harsányi Endre pályázatát az agrárinnovációért és képzésfejlesztésértfelelős rektorhelyettesi beosztás betöltésére. A személyi ügyek között professor emeritusi címek adományozásáról döntöttek Dezső Balázs (FOK), Berde Csaba (GTK), Borbély Attila (GTK), Nagy Géza (GTK), Csapó János (MÉK) részére, valamint támogatták Doctor honoris causa kitüntető cím adományázását Udo Arnold professzor emeritus részére.

Udo Arnold, a mai középkorkutatás egyik legnagyobb nevű szaktekintélye fontos szerepet játszott benne, hogy a Debreceni Egyetem középkorkutatással foglalkozó szakemberi érdemben bekapcsolódhattak a tudományos világ szakmai folyamataiba, kiterjedt és széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszert alakíthattak ki, amely nyomán a DE-n folyó kutatások felkerültek a nemzetközi tudományos világ térképére – olvasható Keményfi Róbert dékán előterjesztésében.

A korábbi Kenézy Gyula Egyetemi Kórház teljes mértékű beolvadása nyomán a testület módosította a Debreceni Egyetem alapító okiratát, amelyben immár egyetlen egészségügyi szolgáltató, a Klinikai Központ szerepel.

A DE szervezeti és működési szabályzatát a Komplex Egészségipari Multidiszciplináris Kompetencia Központ létrehozása kapcsán módosították. Az új, az egyetem rektorának közvetlenül alárendelt szervezeti egységben ipari partnerek együttes részvételével új innovatív egészségipari technológiák és termékek fejlesztése valósul meg. A létrejövő központ az ipar és a tudományos kutatás közötti csatlakozási pontként működik, ahol a különböző forrásból származó szaktudás kicserélődhet, összekapcsolva az egyetemi oktató- és kutatómunka eredményeit az ipar igényeivel, ily módon növelve az egyetemi oktatás és kutatás színvonalát és az ipari partnerek versenyképességét egyaránt. Emellett ösztönzi a kutatás-fejlesztés különböző fázisainak, valamint a kutatási és fejlesztési eredményeknek az összehangolását.

Az SZMSZ karok, valamint szolgáltató és igazgatási egységek működési rendjére vonatkozó szabályzatai több pontján is változtattak: az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaságra vonatkozó részből – a szervezeti változással összhangban – kikerült a Karcagi Kutatóintézet, és bekerült az Újfehértői Kutatóintézet.

Változott a Debreceni Egyetem felvételi eljárásról szóló, tanulmány és vizsgaszabályzata, hallgatói térítési és juttatási szabályzata, illetve több kari melléklete.

A Szenátus tagjai támogatták az agrár- és üzleti digitalizáció (GTK) alapképzési szak indításának, az alkalmazott muzeológia (BTK) mesterképzési szak létesítésének, a szakvédőnő (EK), az agrárközgazdász (GTK) és a vállalatgazdaságtan (GTK) mesterképzési szak indításának, valamint a történelem alapképzési szak hadtörténet specializáció (BTK) alapképzési szak új specializáció létesítésének és indításának javaslatát.

Több együttműködési megállapodás jóváhagyásáról is döntöttek: támogatták a közös munkát a Ministry of Higher and Secondary Specialized Education (Üzbegisztán) intézménnyel, a Tashkent Medical Academy Termez branch (Üzbegisztán) intézménnyel és a Samarkand State University (Üzbegisztán) egyetemmel.

Sajtóiroda - TPL