Infrastrukturális beruházások a MK-n

2021. március 12. - 10:56 Jelentős beruházások, fejlesztések kezdődnek 2021-ben a Debreceni Egyetem (DE) Műszaki Karán, ahol állami támogatással új épületszárnyat alakítanak ki és megújulnak a már meglévő épületrészek, valamint gyarapodik az eszközpark is.

A fejlesztést a Műszaki Kar (MK) hallgatói létszámának növekedése indokolja, amely meghaladja a 3 ezret, közülük csaknem 900-an angol nyelvű képzésben vesznek részt. Szeptembertől egy új BSc képzés, a járműmérnöki szak indult a karon, így jelenleg alapképzésen 7, mesterképzésen pedig 8 szakon zajlik az oktatás.

- A megemelkedett létszám jelentős oktatásszervezési kihívást jelentett a termek korlátozott száma miatt, hiszen három – gépészmérnöki, környezetmérnöki, valamint műszaki menedzser - szakon folytatódik jelenleg duális képzés, amelyek iránt egyre több vállalat érdeklődik. Ezt mutatja az együttműködések egyre növekvő száma is – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Husi Géza, a MK dékánja.

A beruházás során megtörténik az oktatási épületszárny komplex felújítása és korszerűsítése mintegy 7000 m2-en, emellett egy új, csaknem 3000 m2-es, tanszékeknek, laboroknak és szemináriumi helyiségeknek otthont adó épületszárnnyal bővül a meglévő „A” épület a Virág utca felől. Ezzel egy időben a „B” épület teljes felújítása is megkezdődik, amelynek során alapterületében és emeletráépítéssel is bővül a terület.

Ezzel együtt megvalósul a két épület fizikai összekapcsolása is egy összekötő zárt hídszerkezet kialakításával. Ennek köszönhetően megtörténhet a kar munkájának átszervezése. A tervek szerint az „A” épület a továbbiakban túlnyomó részt az oktatási funkciójú tereket foglalja magába, míg a „B” épületben a kar vezetői és adminisztrációs feladatokat ellátó egységei, köztük a Dékáni Hivatal, a Tanulmányi Osztály és a Hallgatói Önkormányzat működik majd a jövőben.

Külön érdekességnek számít, hogy az UD TUTI Tudományos, Technológiai és Innovációs Park Nonprofit Kft. mint egyetemi in-house cég keretein belül, a Műszaki Kar fejlesztéséhez kapcsolódó generál tervezési munkafolyamatok vezető tervezője Puhl Antal Ybl- és Pro Architectura díjas építész, a Műszaki Kar professor emeritusa. Munkáját Dajka Péter Pro Architectura díjas építész és számos, a kar egykori hallgatói közül kikerült mérnök segíti, így most a mesterek és tanítványaik együtt „vizsgáznak" a jövendőbeli hallgatók és oktatók előtt az elkészült épületükkel.

A fejlesztéshez szükséges tervek engedélyeztetése megtörtént, a kivitelezési munkák várhatóan még ebben az évben megkezdődhetnek.

A hallgatói létszám növekedése mellett azonban az autóipari vállalatok szakember-utánpótlása is további fejlesztéseket igényel. A városba már betelepült, vagy letelepedő autóipari és járműipari beszállító vállalatok igényeire alapozva, a megfelelő szakmai tudással és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező munkaerő biztosítására folyamatosan bővül a Műszaki Kar képzési portfóliója.

- A járműmérnöki alapszakon tanuló hallgatók gyakorlati képzésének biztosítására, valamint a járműipari kutatásokhoz szükséges eszközök, tesztpadok elhelyezésére egy új laboratóriumi épületet alakít ki az intézmény, ugyancsak állami támogatással, amely az Egyetem Tudományos Technológiai és Innovációs Parkjában épül majd fel – vázolta a további fejlesztéseket Ailer Piroska, a Debreceni Egyetem műszaki innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese.

A több mint 2 ezer négyzetméteres járműipari kutatócentrum a tervezés fázisában van, a munkálatokban – hasonlóan az Ótemető utcai fejlesztésekhez – elsősorban a kar jelenlegi és egykori oktatói vesznek részt, köztük Szentirmai Tamás, Zombor Gábor és Juhász Balázs tervezők.

Sajtóiroda - BZs