Gyermekkori emlékeink nyomában

2020. november 02. - 13:43 A hidegháború és a szocializmus gyermekkori emlékeinek kutatásába kezd egy nemzetközi projekt keretében a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara. A programban bevont ötven szakember a vasfüggöny mögötti gyermekévek sajátosságait és azok hatásait kívánják feltárni.

Milyen gyermekkori emlékeket őrzünk a 80-as évekből? A kelet-európai identitás és a gyermekkor kapcsolata. Milyen nyomokat hagyott a ma nemzedékében a szocializmusra jellemző, tekintélyelvű nevelés? Többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ a finn Tamperei Egyetem vezetésével Németország, Dél-Afrika és az amerikai Arizóna állam részvétele mellett egy nemzetközi emlékezet-kutatási projektben a DE szakemberei.

- A gyermekkorral kapcsolatban mindig egy idealizált kép rajzolódik ki az elbeszélésekben, a szubjektív emlékekben. A szocializmus rendszerét számtalan oldalról vizsgálták már. A mikrokörnyezetek pedagógiai gyakorlatainak, nevelési szokásainak kutatása teljesen új képet festhet ezekről az évekről – mondta Pálfi Sándor, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar tanszékvezetője.

A gyerekkori emlékek befolyásolják, hogy hogyan tekintünk saját múltunkra, életkörülményeinkre. A főiskolai tanár a magyar valósággal való szembenézést várja kutatástól.

- A magyar pedagógia nagyon érdeklődő más nevelési rendszerek iránt, azonban az így szerzett tudást, tapasztalatokat nem alkalmazza a saját pedagógiájában. A bekapcsolódó kutatók, intézmények más és más történelmi helyzetben vizsgálják, gyűjtik, archiválják és dolgozzák majd fel a vasfüggöny mögötti gyermeki emléket. Közvetlen ismereteket szerezhetünk így a szocializmus mellett a hidegháború vagy éppen az apartheid korszakának gyermekéveiről is. Ezeket az emlékeket helyezzük egymás mellé. A pedagógia jövője számára ez egy meghatározó kutatás lehet, hiszen a restaurációs törekvések ma is élnek a gyakorlatban, amely így döntő szerepet játszhat majd gyermekeink nevelésében – tette hozzá Pálfi Sándor dékáni referens.

A projekt eredményeit egy nemzetközi konferencia keretében a világon egyszerre öt helyszínen 2021. október 21-én és 22-én mutatják be – Arizóna, Johannesburg, Tampere és Berlin mellett Hajdúböszörményben. A nemzetközi koragyermekkori konferencia rendezésének jogát pályázaton nyerte el a DE GYGYK, mely pályázatot Pálfi Sándor tanszékvezető és Vargáné Nagy Anikó főiskolai docens nyújtotta be.

Sajtóiroda - ÉE