Tisztelgés a nyelvészprofesszor előtt

2020. június 05. - 10:46 Első alkalommal jelent meg online formában a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke gondozásában az Officina Textologica kötet. A kiadvány a 2018-ban rendezett Petői S. János Emlékkonferencia előadásainak anyagát tartalmazza.

Petőfi S. János halálának 5. évfordulója alkalmából az MTA DAB Irodalom- és Nyelvtudományi Szakbizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága, a Petőfi S. János Publikációs Díj kuratóriuma, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara, valamint a Poliglott szövegnyelvészeti–szövegtani kutatócsoport szervezésében 2018. november 9-én a debreceni DAB Székház adott otthont az emlékkonferenciának.

Az egykori nyelvészprofesszor emléke, munkássága előtt tisztelgő eseményen elsősorban olyan kutatók tartottak előadásokat, akik Petőfi S. János tudományos tevékenységéhez a debreceni szemiotikai textológiai fórumon keresztül is csatlakoztak.

Petőfi S. János több szállal kötődött a Debreceni Egyetemhez: nyelvész kutatóiból közösséget szervezett, a Poliglott szövegtani–szövegnyelvészeti kutatócsoportot, több alkalommal tartott előadást, és az ő nevéhez fűződik az Officina Textologica sorozat 1997-es megszületése is, amely most első alkalommal – tisztelegve a professzor emléke előtt – online formában jelent meg.

- Számomra - Petőfi S. János tanítványaként – számos tanulsággal szolgált a vele folytatott közös munka, mind szakmai, mind pedig emberi értelemben. Legáthatóbb élményem az, hogy a tanítás során teret engedett az egyéni ambíciónak, a gondolat szabadságának. Nem léteztek hibás gondolatok, csak másképp gondolkodás. Ez magabiztossá tett, motivált, lelkesített, erősítette a tudásvágyam. Ugyanakkor tudományos magyarázataival, példáival határozottan terelte mederbe meglátásaimat úgy, hogy azt érezhettem, én jövök rá az összefüggésekre – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Dobi Edit, a Magyar Nyelvtudományi Tanszék adjunktusa, a kiadvány szerkesztője.

Az online kötetben Hoffmann István Petőfi S. János munkásságát bemutató összefoglalója mellett – többek között – szövegnyelvészeti és stilisztikai, helynévrendszertani és verstani kutatások eredményeiről szóló előadások anyaga is olvasható. A Petőfi S. János emlékkonferencia anyagát bemutató kötet a http://mnytud.arts.unideb.hu/ot/21/index.php. oldalon érhető el.

Sajtóiroda - BZs