Kiss Lajos-díj a helynevek kutatásáért

2020. június 03. - 13:37 Idén Bárth János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa nyerte el a hazai személy- és helynévkutatókat kitüntető tudományos elismerést, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által gondozott Kiss Lajos-díjat.

Fehértói Katalin, a kiváló személynévkutató 2005-ben alapított díjat férje, Kiss Lajos akadémikus, a 20. századi magyar nyelvtudomány kiemelkedő alakja emlékére. Az elismerés annak a 40 év alatti hazai vagy külföldi kutatónak ítélhető oda, akinek munkássága a magyar névtörténeti, személy- vagy helynévtörténeti kutatásokat jelentős új tudományos eredményekkel gyarapította.

Idén a kuratórium egyhangú döntése értelmében Bárth János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszékének adjunktusa érdemelte ki az elismerést.

Bárth János kutatói pályája a magyar nyelvészet több területét is érinti, ezek azonban szorosan összefüggenek egymással: írásai nagyrészt a névtan, elsősorban a helynévtan tudományterületébe illeszkednek, részben pedig a dialektológiához kapcsolódnak. Kutatásainak emellett meghatározó, karakteres jellemzője az erdélyi és a székelyföldi tematika.

A Kiss Lajos-díj ünnepélyes átadásának időpontja hagyományosan június 2-a, a névadó születésnapja. Az eseményen az oklevél átadását követően a díjazott előadás keretében ismerteti kutatási eredményeit. Bár ebben az évben a díjat odaítélte a kuratórium, de a jelenlegi, vírushelyzet miatt kialakult rendkívüli körülmények miatt az ünnepélyes díjátadó most elmarad, amelyet – a tervek szerint – ősszel rendeznek meg.

A díjról, az eddigi díjazottakról a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszékének honlapján olvasható bővebb információ a http://mnytud.arts.unideb.hu/kiss_lajos_dij.php linken.

Sajtóiroda - BZs