Idén utoljára ülésezett a Szenátus

2019. december 16. - 14:34 Az EIT Health egészségügyi innovációs hálózathoz való csatlakozásról és a jövő évi költségvetés irányelveiről is szó volt az egyetem Szenátusának idei utolsó ülésén. A testület az intézmény legjelentősebb kitüntetése, az uDEsia-díj adományozásáról is döntött.

A Debreceni Egyetem életének kiemelkedő jelentőségű eseményének nevezte Szilvássy Zoltán rektor az intézmény csatlakozását az Európai Innovációs és Technológiai Tanács részlegéhez, az EIT Health egészségügyi innovációs hálózathoz.

- Lényegében kétszeresen is a testület tagjai lettünk, hiszen egyrészt a GE-MIT-Harvard együttműködés nyomán bekerült az egyetem Collocation Centers nevű elit társaságba. A testület és a GE európai vezetői az európai uniós egészségipari innováció epicentrumának nevezték a Debreceni Egyetem-MIT-Harvard tengelyt. Emellett az EIT Health másik szekciójában, az Innostars hálózatban is teljes jogú tagok lettünk – saját kezdeményezésünkre. Közép-Európa egyetlen reprezentánsai vagyunk ebben a társaságban, így az intézmény jelentős mértékben profitálhat ebből a szövetségből – tájékoztatott Szilvássy Zoltán rektor.

Az egyetemi vezető beszámolójában kiemelte az intézmény agrártudományi és élelmiszeripari kabinetének fontosságát, amely hozzájárult ahhoz, hogy a Debreceni Egyetem agrártudományi oktatási, kutatási és innovációs portfóliója országos szinten is meghatározó legyen.

A rektor beszámolt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatára benyújtott Multidiszciplináris Egészségipari Kompetenciaközpont tervezetének előre haladásáról, melyben olyan nagyvállalatokkal végez majd közös kutatás-fejlesztési tevékenységet az egyetem, mint a Fluart, a GE, a KITE, a Richter Gedeon és Tungsram.

Bács Zoltán kancellár beszámolójában felidézte a legutóbbi kancellári értekezletet, s leszögezte, hogy – a különböző spekulációkkal ellentétben – a Debrecen Egyetemnél mérete és tevékenysége miatt sincs jelenleg aktualitása az alapítványi fenntartásnak. Hozzáfűzte, hogy a minisztérium és a felsőoktatási államtitkárság keresi a felsőoktatási bérrendezés lehetőségét.

- Néhány éve kezdődött a kiszervezett szolgáltatások visszavétele, amely idén egy újabb mérföldkőhöz érkezik, miután december 31-én lejár a DotEnergóval 25 évre kötött energiaellátási szerződés. Másfél éves intenzív tárgyalássorozat nyomán egy zökkenőmentes átmenettel visszakerül az intézményhez ez a tevékenység. Ennek nyomán elkezdhetjük megvalósítani az elmúlt évtizedben elmaradt energetikai és közműfejlesztéseket. Az eddig visszavett szolgáltatásokat – a benchmark adatok alapján – jóval hatékonyabban és gazdaságosabban tudja üzemeltetni az egyetem – hangsúlyozta Bács Zoltán.

A beszámolók után dékáni megbízás átadásával folytatódott az ülés. Móré Mariann, az Egészségügyi Kar jelenleg megbízott vezetőjének megbízását további 6 hónappal hosszabbította meg a Szenátus. A testület egyetemi tanári pályázatokat rangsorolt, valamint címzetes egyetemi tanári címet adományozott mások mellett Asmita Ashish Wele és M. S. Baghel vendégprofesszorok, illetve Ábrahám László számára. Utóbbi kapcsán Szilvássy Zoltán megjegyezte, hogy az intézménynek szüksége van az olyan jelentős villamosmérnöki tudással és multinacionális ipari tapasztalattal rendelkező szakemberekre, mint az NI ügyvezetője, aki az egyetemi iránt is nagy affinitással viseltet.

A testület támogatta Stefan Hell professzor jelölését a University of Debrecen Science Impact Award (uDEsia-díj) adományozására. A német származású fizikus 2014-ben a nanoszkópia területén elért eredményéért Eric Betzig amerikai fizikussal és William Moerner amerikai kémiai-fizikussal közösen kapott kémiai Nobel-díjat. Szoros kapcsolatot tart fent Tom Jovin professzor csoportjával, amelyben a Debreceni Egyetem Biofizikai Intézetének számos munkatársa dolgozott és dolgozik. A szakembernek jelentős szerepet szánnak a Damjanovich Sándor Sejtanalitikai Szolgáltató Labor fejlesztésében.

A számos szabályzat és ügyrend mellett a Szenátus megszavazta a jogi szakokleveles pénzpiaci szakember szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának javaslatát, valamint elfogadta a 2020. évi belső gazdálkodási költségvetés irányelveit. Utóbbi kapcsán Bács Zoltán kancellár elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egy nyugodt, kiszámítható költségvetést készíthet az intézmény.

- Belső átrendeződések lesznek, de összességében több pénzzel tud majd gazdálkodni az intézmény. Többek között nő a hallgatói juttatásokra, doktorandusz hallgatókra, köznevelési feladatok ellátására, a könyvtár adatbázisok és folyóiratok vásárlására fordítható összeg – sorolta a kancellár.

A hivatalos napirendi pontokat követően Lakatos Péter, a Zeneművészeti Kar dékánja közreműködésével Johann Sebastian Bach D-dúr szvit E-tételének átiratát hallhatták a Szenátus tagjai, akiknek Szilvássy Zoltán rektor rövid ünnepi beszédében köszönte meg az idei munkát.

Sajtóiroda - TPL