Terítéken a nemzetiségi pedagógusképzés

2019. november 28. - 12:16 Hazánkban először szervezett konferenciát nemzetiségi óvodapedagógusok számára a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara. A szerdai rendezvényen a hátrányos helyzetű, roma gyermekek nevelésének aktuális kérdéseivel foglalkoztak a szakemberek.

A DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (GYGYK) életében több mint két évtizede fontos szerepet játszik a cigány kultúra és hagyományok ápolása, kutatása, melyben kiemelt szerepet kap a hátrányos helyzetű és ezen belül is a roma nemzetiségű gyermekek nevelésének sajátosságai. 

A hajdúböszörményi karon emellett évek óta sikeresen működik a cigány/roma nemzetiségi óvodapedagógus képzés, melynek a három évfolyamán jelenleg összesen 78 hallgató tanul. Számukra rendkívül fontos, hogy olyan mentorok fogadják őket a szakmai gyakorlaton, akik a napi munkában jól hasznosítható gyakorlati tudással vértezik fel a leendő szakembereket.

- Északkelet-Magyarország több mint 50 óvodájának vezetőjét hívtuk meg erre a konferenciára, olyan településekről, ahol a roma gyerekek nevelése kiemelten fontos feladatnak számít. A rendezvényünk célja, hogy a hallgatóink közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki ezekkel a szakemberekkel, másrészt szeretnénk bemutatni azt a sokrétű pedagógiai, módszertani, kutatói tevékenységet, amely a hazai és határon túli cigány közösségekben, oktatási intézményekben végeztünk – hangsúlyozta Bálint Péter dékán a DE GYGYK I. Nemzetiségi Óvodapedagógus Konferenciájának megnyitóján.

A hajdúböszörményi karon az elmúlt 8 évben több mint 60 roma származású hallgató szerzett diplomát, akik szinte azonnal munkába tudtak állni, és azóta is a szakmájukban dolgoznak. Jelenleg körülbelül 40 roma fiatal tanul a GYGYK-n, akiket a kar Lippai Balázs Roma Szakkollégiuma támogat. Azok a hallgatók pedig, akik nemzetiségi óvodapedagógus pályára készülnek, a Nemzetiségi Pedagógus Program ösztöndíjára is pályázhatnak.

- A Nemzetiségi Pedagógus Program 2016 óta támogatja az aktív pedagógusok fokozott megbecsülését, a pályaelhagyók számának csökkentését és az ilyen képzésre jelentkezők számának növelését. 2020-ban már csaknem 800 diák lehet jogosult a program tanulmányi ösztöndíjára, a képző intézmények minőségi és érdemi előrehaladását pedig a nemzetiségi pedagóguspótlék segíti, amely jövőre ismét emelkedik. Erre a célra 3 és fél milliárd forint állami forrás áll rendelkezésre, tehát nem az intézményeknek kell kigazdálkodni, és minden olyan pedagógus igényelheti, aki nemzetiségi nyelven oktat, nevel – hívta fel a figyelmet Ritter Imre német nemzetiségi képviselő a rendezvényen tartott előadásában.

A GYGYK oktatói, kutatói és hallgatói tudományos kutatásaikról, pedagógiai gyakorlatukról tucatnyi magyar, illetve kétnyelvű (magyar és angol) kiadványt adtak ki. Céljuk, hogy a magyar cigány közösségekben tapasztalt hátrányos helyzetű életmódról, a kultúra átadásról, az oktatási problémákkal kapcsolatban felhalmozott tapasztalatukat közkinccsé tegyék.

Sajtóiroda-TB