Tehetségből fiatal kutató

2019. november 22. - 13:24 Az Ihrig Károly Doktori Iskola doktoranduszai mutatták be cikktervezeteiket egy pénteki konferencián a Gazdaságtudományi Karon. A Doktori Iskolának jelenleg több mint 130 hallgatója van, támogatásával fennállása óta mintegy 150 PhD-hallgató szerzett tudományos fokozatot.

Az Ihrig Károly Doktori Iskola doktoranduszai öt magyar és három angol nyelvű szekcióban számoltak be tudományos eredményükről a pénteki konferencián. 66-an, köztük 25 külföldi PhD-hallgató mutatta be cikktervezetét.

- A konferencia kiemelt esemény a kar életében. Nagyon fontos ugyanis számunkra a tehetséggondozás, amihez megfelelő erőforrást is biztosítunk, így a hozzánk jelentkező tehetséges hallgatók az alap-, a mester- és a doktorképzésben is eredményes munkát folytathatnak – hangsúlyozta Pető Károly, a Gazdaságtudományi Kar dékánja a rendezvény megnyitóján.

A Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban című projekt keretében megszervezett rendezvény célja az volt, hogy a doktoranduszok a Doktori Iskola törzstagjaiból és témavezetőiből álló bizottságok előtt mutathassák be leadott cikktervezeteiket.

- A mai konferencia mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy bemutassa, hol tart, meddig jutott a munkájában. A sikeres publikációk számának növelése érdekében igyekszünk tanácsokkal, javaslatokkal ellátni a doktoranduszokat, hogy időben megszerezhessék doktori fokozatukat – emelte ki nyitó előadásában Balogh Péter, a Doktori Iskola vezetője.

A Doktori Iskola 51 hallgatója angol, 76 doktorandusz pedig magyar nyelvű képzésben vesz részt, 8-an doktorjelölti státusszal rendelkeznek. Az angol nyelvű képzést a doktori iskola 2015-ben vezette be. A külföldi hallgatók többsége a Stipendium Hungaricum program keretében tanul az egyetemen. 2019 szeptemberéig négy külföldi hallgató PhD-fokozatot is szerzett, egy pedig hamarosan megvédi disszertációját.

A Doktori Iskola hallgatói többek között olyan kutatási témákkal foglalkoznak, mint az agrár-közgazdaságtan, a módszertan, a vidékfejlesztés, a vállalatgazdaságtan, a turizmus-vendéglátás, a logisztika, az informatika, a nemzetközi gazdálkodás, a marketing, a vezetés-szervezés, a HR, a sportmenedzsment, vagy a pénzügy-számvitel. Vendégoktatóként rendszeresen tartanak előadásokat a gazdálkodás- és szervezéstudományok elismert hazai és külföldi képviselői.

A Gazdaságtudományi Kar Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának pénteki Doktorandusz Konferenciáján, az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató" – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban pályázat támogatásával valósítottak meg.

Sajtóiroda - CzA