Elismerések október 23. alkalmából

2019. október 24. - 10:10 Hatvani-díjjal tüntették ki a város ünnepi közgyűlésén Kiss Attilát, a Debreceni Egyetem professzorát, valamint a DEKK Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet Védőnői Szolgálatát. Asztalos József, a DE Kossuth Gyakorló testnevelő tanára Hajós Alfréd-díjban részesült.

Október 23., az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 63., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulója tiszteletére Debrecen önkormányzata ünnepséget rendezett 2019. október 23-án a Kölcsey Központban. 

  - Hagyomány, hogy október 23-án Debrecen városa elismeri művészeit, tudósait, sportolóit és a szociális területen dolgozókat. Kitüntetettjeink mindegyike olyan ember, aki nem a saját szempontjait, saját érdekeit tekinti elsődlegesnek, hanem mindenkor a közösséget teszi az első helyre. Olyan odaadó és áldozatos munkát végző emberek, akiknek fontos a város, az a közösség, amelyben élnek. Ezt az elszánást és teljesítményt szeretnénk most megköszönni nekik – fogalmazott Papp László polgármester, aki ünnepi beszédét követően átadta a város idei Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd- és Boncz László-díjait.

A Debrecen Város Hatvani-díja elismerést a közgyűlés azon személyeknek adományozza, akik a város fejlesztése érdekében a természettudományok, a gazdasági élet, az egészségügy, a szociális tevékenység, az idegenforgalom és a környezetvédelem területén kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki; valamint átfogó életműveket ismer el vele. Ebben az évben a közgyűlés Debrecen Város Hatvani-díja elismerést adományozott Kiss Attila egyetemi tanárnak, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) belgyógyász-haematológus professzorának, valamint a DEKK  Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet Védőnői Szolgálatának.

Kiss Attila professzor úttörő munkát végzett II. Belgyógyászati Klinikán a hematológiai osztály létrehozásában, a csontvelő-diagnosztikai kutatásokban, illetve a hemopoetikus őssejtátültetés bevezetésében. Munkacsoportjuk Debrecenben 2003 szeptemberében végezte az első ilyen átültetést. Jelentős nemzetközi kapcsolatokat épített ki, amelyeknek köszönhetően a transzplantációs részleg az Európai Csontvelő Transzplantációs Szervezet egyik szakmai központja. Részt vesz a hallgatói és a szakorvosképzésben, hallgatói pályázatokat menedzsel és értékel. Többek közt vezetőségi tagja a Hematológiai és Transzfúziós Társaságnak, társalapítója az Ecclesia Mater Alapítványnak, amely egyben a II. Belklinika alapítványa, s célja a határon túli magyarok jobb hematológiai ellátása, illetve a transzplantáció további fejlesztése.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet Védőnői Szolgálata az egészségügyi alapellátás rendkívül fontos része. A szolgálat munkája nélkülözhetetlen a lakosság egészségmegőrzésében, a tudatos egészségfejlesztésében. Debrecenben 62 területi és 30 iskolai védőnő közel 38.000 gyermek gondozásáról, szűrővizsgálatáról gondoskodik. A védőnők a város nevelési-oktatási intézményeiben vesznek részt a gyermekek, diákok egészségügyi ellátásában, szervezik az iskolai egészségnevelést. Tevékenységük az egészségügyi feladatok ellátása mellett rendkívüli fontosságú a gyermekvédelmi jelzőrendszerben is. A debreceni védőnői szolgálat működése során tagjai számtalanszor bizonyságot tettek kiváló szakmaiságukról, elhivatottságukról, teherbírásukról. A folyamatosan változó elvárásoknak, követelményeknek eleget tenni rendkívül összetett feladat, ugyanakkor erőt ad számukra a családok szeretete, a kollegialitás és a szakmába vetett hitük.
A díjat a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet Védőnői Szolgálata nevében Kissné Ary Szilvia területi védőnői koordinátor vette át.

A Debrecen Város Hajós Alfréd-díja elismerés a versenysportban, a szabadidősportban és az utánpótlás-nevelésben sportvezetői, edzői szakterületen magas színvonalú munkát végzőknek; azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el; illetve a testnevelés és diáksport területén éveken keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktató munkáért, maradandó értékeket teremtő tevékenységért adományozható egyéneknek és közösségeknek egyaránt. Hajós Alfréd elismerő díjban részesült Asztalos József a Debreceni Tigrisek Kosársuli egykori alapítója és a Debreceni Kosárlabda Akadémia edzője, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája testnevelő tanára, a sportág egyik meghatározó egyénisége.

Asztalos József testnevelő tanár, kosárlabdaedző 40 éve foglalkozik eredményesen városunk oktatási intézményeinek és sportklubjainak fiataljaival. Munkáját töretlen lelkesedéssel és következetességgel végzi. Szigorúsága mellett a szeretetét is érzik tanítványai, akik nagyon kedvelik és ragaszkodnak hozzá. Edzői pályafutása az utánpótlás-nevelésben teljesedett ki, tucatnyi korosztályos válogatott játékost köszönhet neki a magyar kosárlabdasport. A diákolimpiákon és az országos Kenguru Kupán tanítványai rendszeresen szép sikereket érnek el. Magas színvonalú pedagógiai munkája meghatározó szerepet töltött be számos tanítványa jövőjében.

Forrás: debrecen.hu
Fotók:Miskolczi János