Szenátusi ülés - állásfoglalással

2017. november 13. - 09:46 Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó intézményfejlesztési tervekről és a beteginformatikai rendszer fejlesztéséről is szó volt a Szenátus november 9-ei ülésén. A testület az egyetemet ért támadások kapcsán állásfoglalást fogadott el.

- Az ország első Egészségügyi Irányító Testülete kezdte meg munkáját november 8-án a Debreceni Egyetemen. A több mint 5 órás alakulóülésen számos fontos dologról esett szó. Meghatározó kérdés volt, az egyetem fejlesztési programjának áttekintése az egészségügyi integráció szempontjából, melynek fókuszában egy több mint 80 milliárd forintos beruházás van – kezdte beszámolóját a Szenátus november 9-ei ülésén Szilvássy Zoltán.

A rektor kifejtette: a jelenleg pavilonszerűen működő széttagolt Klinikai Központ egy tömbklinikával egészülhet ki, amelyben sürgősségi egység, helikopterleszálló, műtők, képalkotó diagnosztikai eszközök is helyet kapnak. A megbeszélésen a testület tagjai egyeztettek az orvosszakmai tevékenységek összehangolásáról, meghatározták a szervezet működési rendjét, illetve elnököt is választottak.

Szilvássy Zoltán beszámolt a Rusatom Nemzetközi Hálózattal kötött együttműködés fejleményeiről: már konkrét izotópgyártási tervek vannak, illetve hamarosan érkezhet az első olyan orosz csoport, akik a Debreceni Egyetem egészségturisztikai klinikai szolgáltatásait veszik igénybe.

Bács Zoltán kancellár a betegellátó rendszerhez kapcsolódó beruházások kapcsán ismertette, hogy az egészségügyi fejlesztési program része egy új járóbeteg központ kialakítása a következő 5-6 évben, amely a jelenlegi Bethlen utcai létesítményt váltja fel. Az intézményfejlesztési terv másik része a műszaki képzés átalakítása, amely szintén kiemelten fontos az egyetemnek.

A kancellár megjegyezte, hogy a jelenleg folyó ÁSZ-, illetve EMMI-ellenőrzések mellett továbbra is a Kenézy-integráció végrehajtását követő átszervezések jelentik a legtöbb feladatot a kancelláriának.

A Debreceni Egyetemet érő szakmailag megalapozatlan támadások kapcsán a Szenátus ellenszavazat nélkül elfogadta azt az állásfoglalást, amely kimondja: "A Debreceni Egyetem polgárai által választott Szenátus aggodalommal figyeli, hogy egyes vezető oktatók munkahelyüket, beosztottjaikat politikai hitvallásuk érvényesítése érdekében az intézmény legitim vezetőtestületei elleni támadásokra használják fel. A Szenátus szerint pártpolitizálásnak nincs helye a Debreceni Egyetemen. A személyeskedésektől mentes szakmai vitákat pedig az intézmény falain belül kell lefolytatni."

A csütörtöki ülésen bejelentették, hogy a DEHÖK és a 14 kari HÖK november 7-ei ülése nyomán a Hallgatói Önkormányzat új képviselőket delegált a Szenátusba.

A testület szavazott doctor honoris causa, címzetes egyetemi tanári és professor emeritusi címek, valamint Pro Universitate-díj adományozásáról, illetve módosította az egyes állandó bizottságok összetételét.

A Kenézy-integráció miatt az intézmény több szabályzatát módosította a Szenátus, változott a számlarend, az eszközök és források leltárkészítési szabályzata, a selejtezési szabályzat, a pénz és értékkezelési szabályzat. Ehhez kapcsolódóan egy új egészségügyi informatikai rendszer kifejlesztésének és üzemeltetésének javaslatáról is döntöttek a képviselők.

A testület támogatta az egyetemi tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztést, amely szerint az egyetem növeli a tulajdonrészét az intézményi projektek megvalósítását segítő INNOVA Kft-ben, az Agóra Tudományos Élményközpontot üzemeltető kft-ben, illetve – az EMMI kérésének megfelelően – az intézmény tulajdonrészt szerez a Debreceni Nemzetközi Iskolát üzemeltető cégben.

Több együttműködési megállapodás megkötéséről is szavazott a Szenátus, így az alkalmazott tudományokkal foglalkozó nemzetközi konzorciummal, a CARPE-val, a kínai Guangxi University of Finance and Economics intézménnyel, valamint az IT Services Hungary Szolgáltató Kft-vel.

Sajtóiroda - TPL