Elismerés nemzeti ünnepünkön

2017. október 24. - 10:10 A Debreceni Egyetem három professzora vett át kitüntetést a város fejlesztése érdekében a tudomány, az egészségügy és a környezetvédelem területén kifejtett kiemelkedő tevékenységért az október 23-ai ünnepi közgyűlésen.

Október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 61., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulója tiszteletére Debrecen önkormányzata ünnepi közgyűlést tartott a Kölcsey Központban, ahol a Debreceni Egyetem három professzora – Csécsy György, Kátai János és Páll Dénes – is elismerésben részesült

- Ezen a napon nem csak mi, magyarok ünnepelhetünk, hanem mindazok szerte a világban, akik hisznek abban, hogy egy kis nép is válhat naggyá, hogy bár a szabadságért, igazunkért folytatott küzdelemben el lehet bukni, de ha igaz ügyet szolgálunk áldozatvállalásunkkal, akkor az az ügy nem lehet vesztes még akkor sem, ha aránytalanul nagy az elnyomás ereje – hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Papp László polgármester.

A beszédet követően adták át a város idei Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd- és Boncz László-díjait, valamint most tudta átvenni elismerését az év egyik Pro Urbe díjasa is.

Ebben az évben a közgyűlés Debrecen Város Hatvani Díja elismerő díjat adományozott Csécsy György egyetemi tanárnak, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke vezetőjének, Kátai Jánosnak, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrokémiai és Talajtani Intézete egyetemi tanárának és Páll Dénes egyetemi tanárnak, a Debreceni Egyetem Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központja igazgatójának, a Belgyógyászati Intézet igazgatóhelyettesének.

A Debrecen Város Hatvani Díja elismerést a közgyűlés azon személyeknek adományozza, akik a város fejlesztése érdekében a természettudományok, a gazdasági élet, az egészségügy, a szociális tevékenység, az idegenforgalom és a környezetvédelem területén kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki; valamint átfogó életműveket ismer el vele.

Csécsy György több mint három évtizede dolgozik a jogi felsőoktatásban. 1995-től egyetemi docensként meghatározó szerepe volt a debreceni jogászképzés újraindításában. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának alapító törzstagja, a kar habilitációs tanácsának tagja. Jelentős tisztségeket tölt be különböző jogi testületekben. 1996-tól a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja. Oktatási és kutatási területe a szellemi alkotások jogának elvi, dogmatikai vonatkozása. Foglalkozik az iparjogvédelem hazai és nemzetközi intézményrendszerének fejlődésével, jogharmonizációs eredményeivel. Kutatási tevékenységéből kiemelkedik az iparjogvédelmi szerződések struktúrájával, sajátosságaival, továbbá a védjegyjog funkcionálásával a piacgazdaságban való foglalkozás. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, emellett több hallgatói elismerés és kitüntetés birtokosa. Ezek közül a legfontosabbnak a három alkalommal elnyert, Az Év Tanára hallgatói kitüntetést tartja.

Kátai János a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán több mint 40 éve végez kiemelkedő színvonalú, nemzetközileg is jelentős oktatói, kutatói munkát. Fő kutatási területe a talajtan és talaj-mikrobiológia. Nevéhez fűződik a talajökológia, a környezetbiológia, a vízi anyagforgalom, a hidrofizika és kémia, valamint a termőhelyismeret tárgyak tananyagának kidolgozása. Az elmúlt évtizedben oktatásszervező munkájával hozzájárult a kar sokszínű oktatási struktúrájának kialakításához. Szakvezetője volt az agrármérnöki és mezőgazdasági mérnöki szaknak. Szakértői tevékenységgel segíti a szakterületéhez kapcsolódó tevékenységet folytató vállalkozásokat. Meghatározó hazai és nemzetközi kutatási pályázatok vezetője. Ez idáig 11 PhD-hallgatója doktori tevékenységét irányította és irányítja témavezetőként. Számos hallgatója ért el kiemelkedő sikert Tudományos Diákköri Konferencián. A Debreceni Egyetem Doktori Program Bizottságának tagja, alapító tagja az Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományi Doktori Iskolának, törzstagja a korábbi Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok Doktori Iskolának. Tagja az Agrokémiai és Talajtan című folyóirat szerkesztőbizottságának, valamint az 1800-as években alapított Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajdú-Bihar megyei szervezetének elnöke. Tevékenységét számos hazai és nemzetközi díjjal, kitüntetéssel ismerték el.

Páll Dénes 1991-ben „summa cum laude” minősítéssel szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Diplomaszerzésének évében nyert felvételt a Debreceni Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinikájára, ahol jelenleg is dolgozik. Belgyógyász, kardiológus, klinikai farmakológus szakorvos. A betegellátás mellett munkacsoportja több mint tízezer debreceni középiskolás vérnyomásszűrését és vizsgálatát végezte el. Ezzel – vagyis a „Debrecen Hypertension Study”-val – kapcsolatos tudományos munkásságáért 2006-ban Japánban Widimsky-díjjal tüntették ki, melyet évente mindössze három, 40 év alatti, a magas vérnyomás témakörével foglalkozó kutató kaphat meg. Eredményeit az Európai Hipertónia Ajánlás jelenleg is referenciaként tartja számon.
Tudományos közleményeinek száma százon felüli. Számos hazai és nemzetközi szakmai társaság vezetőségi tagja. 2014 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, majd ezt követően egyetemi tanári kinevezést kapott. Ez ideig 14 alkalommal szervezte meg az országos jelentőségű Debreceni hipertónia nap elnevezésű tudományos konferenciát. Jelenleg a Debreceni Egyetem Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központjának igazgatója, a Belgyógyászati Intézet igazgatóhelyettese és a Magyar Hipertónia Társaság elnökhelyettese. 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma kimagasló orvos-szakmai munkájáért Pro Sanitate díjjal jutalmazta. Elmondása szerint erőt elsősorban a családjából és szeretett városa focicsapatából, a DVSC-ből merít.

forrás: debrecen.hu
fotó: Miskolczi János