Mérlegen az egyetemi teljesítmény

2017. október 04. - 14:11 Debreceni Egyetem komoly oszlopa a magyar felsőoktatásnak - ezt állapította meg előzetesen a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) látogató bizottságának elnöke az intézményben tartott átfogó vizsgálaton.

Az intézményakkreditáció minden magyar felsőoktatási intézmény számára 5 évente kötelező.

- Ebben az eljárásban összességében azt vizsgálja a MAB, hogy az egyetem mennyiben felel meg a törvényi előírásoknak, milyen színvonalon folyik képzés és az oktató-kutató munka – tájékoztatott Bartha Elek rektorhelyettes.

Az intézményakkreditációs eljárás két szakaszból áll. Első lépésben az intézménynek el kellett készítenie a saját működésére vonatkozó önértékelést, amelyre négy hónap állt rendelkezésre. A több mint 300 oldalas jelentést az egyetem Szenátusa elektronikus szavazáson hagyta jóvá augusztusban.  Október 3-án, és 4-én pedig a MAB által létrehozott 12 fős látogató bizottság a helyszínen győződött meg arról, hogy a jelentésben foglaltak miként működnek a gyakorlatban.

- A mostani helyszíni vizsgálatba az egyetem valamennyi szervezeti egységét bevonták az intézmény működtetésében résztvevőktől az oktatási egységekig, tehát számos feladatot adott mindannyiunk számára az utóbbi hetekben, de különösen az elmúlt két napban – mondta Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató.

A látogatóbizottság a karoknál és egyéb intézményi egységeknél tett vizitet követően záró tanácskozáson értékelte és összegezte a két nap tapasztalatait. Felvezetőjében az intézmény rektora hangsúlyozta, a két nap alatt céljuk volt a lehető legátfogóbb képet adni a bizottságnak.

- Bízunk benne, hogy sikerült egy nagyon jól működő egyetem képét megmutatni, ahol 2050-ig terjedő stratégia készül – hangsúlyozta Szilvássy Zoltán rektor.

Az MTA tagokból valamint egyetemi, főiskolai oktatókból álló testület elnöke, Dux László a Debreceni Egyetemnek a hazai felsőoktatási intézmények között betöltött meghatározó szerepét és összetartó közösségét emelte ki.

- A Debreceni Egyetem egy nagyon komoly oszlopa a magyar felsőoktatásnak földrajzi elhelyezkedése, mérete és szakmai felkészültsége alapján egyaránt. Nagyon megnyugtató volt látni, hogy ennek a fontos missziónak milyen mélyen a tudatában vannak az itt dolgozó kollégák szakterülettől, korosztálytól, az egyetemen betöltött feladatuktól függetlenül, és mindezt a saját részérdekeik, szempontjaik fölé helyezve egy nagyon koherens egyetem benyomását keltik – részletezte Dux László.

A látogató bizottság elnöke pozitívan vélekedett az egyetem pedagógusképzésének átalakításáról, de megoldandó feladatként vetítette előre a kutatási célra elnyert pénzek minél hatékonyabb és gyorsabb felhasználását, illetve az intézmény következő oktató-kutató generációjának megtartását, az utánpótlás biztosítását. Hangsúlyozta továbbá a Debreceni Egyetem határozott szerepvállalását a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás megőrzése és támogatása terén.

A látogatóbizottság jelentése a tervek szerint december 15-én kerül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság plénuma elé.

Sajtóiroda-TB