Ruszoly József (1940-2017)

2017. szeptember 29. - 13:41 Életének 78. évében elhunyt Ruszoly József, az Állam- és Jogtudományi Kar elődintézményének, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Intézetének alapító igazgatója, a Debreceni Egyetem honoris causa doktora, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa.

A „cívisvároshoz” ezer szállal kötődő, a bihari Bagaméron született Ruszoly József debreceni középiskolai tanulmányok után jogi diplomáját 1964-ben Szegeden szerezte promotio sub auspiciis Rei Publicae Popularis kitüntetéssel.

Az ottani jogi karon kezdte egyetemi oktatói-kutatói pályáját, jogtörténészként. Lankadhatatlan kutatói érdeklődésének területei elsősorban az alkotmány- és közigazgatás-történet, a parlamenti választójog, a választási rendszerek, a választási bíráskodás és a helyhatósági önkormányzatok története voltak. Jelentős helytörténeti kutatások (Bagamér, Szeged, Miskolc, Debrecen) is kötődtek a nevéhez. Az említett területeket felölelve több mint 750 tudományos közleménye, tucatnyi könyve jelent meg itthon és külföldön, melyek révén országos és nemzetközi hírnevet szerzett. Több elismerést követően kiemelkedő tudományos munkásságát és szakmai érdemeit a Magyar Tudományos Akadémia Iuris Consulto Excellentissimo-díjjal ismerte el.

Ruszoly József három hazai jogi kar életében töltött be meghatározó szerepet. A szegedi jogi karhoz négy évtizednyi oktatói munka kötötte, 17 éven át vezette az ottani Jogtörténeti Tanszéket. A ’80-as években meghatározó szerepet vállalt a miskolci jogászképzés kialakításában a Jogtörténeti Tanszék vezetőjeként, az Jogtörténeti- és Jogelméleti Intézet igazgatójaként. Szegedre való visszatérése után néhány évvel felkérést kapott, hogy további jogviszonyú professzorként szervezze újjá a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen a jogászképzést. Az 1995-ben megalakított Jog- és Államtudományi Intézet mintegy dékáni hatáskörben eljáró igazgatójaként, a Jogtörténeti és Jogbölcseleti Tanszék vezetőjeként 1995–2000 között végzett fáradhatatlan és küzdelmes munkájának is köszönhetően az 1949-ben felfüggesztett egyetemi szintű jogi képzés újjáéledt Debrecenben és mindmáig ható erős alapokat kapott. Kiemelkedő tudományos eredményeit és a Debreceni Egyetemért tett szolgálatait az Egyetem 2006-ban doctor honoris causa címmel ismerte el.

Ruszoly professzor, aki joghallgatók generációit oktatta és nevelte a három hazai felsőoktatási intézményben, később jelentős tudományos eredményeket felmutató tanítványokkal gazdagította a hazai és nemzetközi jogtörténeti kutatást, a szegedi jogi kar professor emeritusaként szinte élete utolsó pillanatáig kutatott, tanulmányokat, könyveket tervezett. Erős bihari és debreceni kötődését soha sem feledte.

A Debreceni Egyetem és annak Állam- és Jogtudományi Kara kegyelettel őrzi eltávozott tiszteletbeli „dékánja” emlékét.

Ruszoly Józsefet a Debreceni Egyetem saját halottjának tekinti.