Új betegutak, magasabb szintű ellátás

2017. július 19. - 09:25 A Debreceni Egyetemen létrejött betegellátó intézményről beszélt az integrációt koordináló 8 fős Egészségügyi Irányító Testület két tagja: Berényi Ervin, a Klinikai Központ elnöke és Lampé Zsolt, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház főigazgatója a Debrecen Televízió Köz-ügy című műsorában.

Az ország legnagyobb betegellátó egészségügyi rendszere jött létre Debrecenben a Kenézy egyetemi kórházzá válásával. A július elsejei szervezeti változásokkal minden akadály elhárult a teljes szakmai integráció elől. A közös munkát koordináló Egészségügyi Irányító Testület két tagja: a Klinikai Központ elnöke, Berényi Ervin és a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház főigazgatója, Lampé Zsolt a Köz-ügy című műsorában az átalakulás részleteit mutatta be.

Hosszú folyamat eredményeként sikerült elérni, hogy a Debrecenben működő két egészségügyi szolgáltató egy fenntartó alá került, azaz a Debreceni Egyetemnek két, saját OEP-szerződéssel rendelkező, különálló egészségügyi szolgáltatója lett.

- Az ellátás spektruma – az alapellátástól a speciális járóbeteg-ellátáson át a legmagasabb szintű fekvőbeteg-ellátásig – országos szinten is egyedülálló. Hatalmas lehetőséget jelent, hogy ezeket az intézményeket együtt tudjuk kezelni, a teljes folyamatban lehet gondolkodni, s megalkotni a legoptimálisabb betegutakat. Ráadásul az elmúlt időszakban mindkét intézményben komoly infrastruktúra-felújtás és eszközfejlesztés történt, így merem állítani, hogy Magyarországon az egyik legjobb infrastruktúrával és eszközparkkal rendelkező egészségügyi szolgáltató jött létre – jelentett ki Lampé Zsolt.

A két intézmény eddig is próbált egyeztetni a betegutakról, könnyíteni a betegek egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférésén, azonban a Debreceni Egyetem berkein belül most már sokkal szorosabban tudnak majd együtt dolgozni.

- Előrelépést jelenthet, ha egyeztetünk az országosan pontosan nem szabályozott területi ellátási kötelezettségekről. Meg kell próbálni felszámolni a párhuzamosságot, segítséget adni a családorvosoknak, hogy könnyen tudják használni a diagnosztikai lehetőségeket, amelyekkel ők maguk tudják elvégezni a teljes gyógyítást, megfelelő konzultálási lehetőséget biztosítani a szakorvosi hálózattal, egyszerűbbé tenni a beutalási, előjegyzési rendszert. Ezek az intézkedések önmagukban is sokat javítanak a betegek ellátásán– sorolta a főigazgató.

- Az ellátásnak minden egyes pontját át fogjuk tekinteni, a területi ellátási kötelezettségeket, a feladatokat, a progresszivitási szinteket, ahhoz, hogy a legjobb, legharmonikusabb betegutakat tudjuk kialakítani. Azaz célunk, hogy ha bekerül a beteg az ellátórendszerbe, akkor a lehető leggyorsabban, leglogikusabban, áttekinthetően, ellenőrizhetően ellátáshoz jusson – hangsúlyozta Berényi Ervin.

A Klinikai Központ elnöke hozzátette: tisztázni kell, hogy melyek azok az alapjellegű járóbeteg-ellátások, amelyeket a Kenézy Gyula Egyetemi Kórháznak kell koordinálnia egy centralizált járóbeteg-ellátási formában. A Klinikai Központ erőforrásait pedig koncentrálni lehet, hogy a legmagasabb progresszivitási szinten elvárt ellátásnak megfeleljen a szív-, ideg- és daganatsebészet, illetve a konzervatív szakmák speciális szakellátó tevékenységének vonatkozásában.

- Két fókuszterülete van a folyamatnak: a sürgősségi betegellátás és a járóbetegellátás logikájának a kialakítása, illetve utóbbin belül a daganatos betegek ellátása. Szabályokat, irányelveket kell lefektetni, hogy miként haladjanak keresztül a betegek rendszeren. Ehhez együtt kell működni az Országos Mentőszolgálattal, a polgármesteri hivatallal, hogy Debrecennek, Hajdú-Bihar megyének és a régiónak tudjuk növelni a betegellátási hatékonyságát – taglalta Berényi Ervin.

Az új rendszerben az egyetemnek, a klinikának és a kórháznak közös érdeke, hogy minél erősebb legyen az alapellátás.

- Fontos, hogy azokat a vizsgálatokat, kezeléseket, amelyeket az alapellátásban el lehet végezni, azokat ott csinálják meg – lehetőleg a fekvő- és járóbetegellátási rendszer igénybevétele nélkül. Ebben nagyon komoly segítséget tudunk adni. Ezért lényeges, hogy az egész rendszert áttekintsük, hiszen néhol elég egy receptfelírás, máskor viszont speciális szakorvosi műszeres vizsgálatra van szükség. Ennek a megfelelő ellátási szintekre bontása létfontosságú, hiszen az indokolatlanul magas szinten történő ellátással más, arra inkább rászoruló betegtől vesszük el a helyet – magyarázta Lampé Zsolt.

- Az egészségügy nem dúskál a humánerőforrásban, viszont amikor egy betegutat helyre rakunk, akkor logikusabbá válik egy egészségügyi szolgáltatás. A csoport- és közösségi érdeket az egyéni érdek fölé kell helyezni, a legfontosabb pedig a beteg érdeke. Egy modellértékű átalakítást kell végrehajtanunk, hogy kézzel fogható hatással legyünk a magyar egészségügyre – hangsúlyozta Berényi Ervin.

Lampé Zsolt kiemelte: a Kenézy Kórház számára nagy lehetőséget jelent az oktatás is, hiszen jelentős gyakorlati képzési területet ad a hallgatóknak. A főigazgató szerint az elmúlt időszakban nagyon elmaradt a lakosság egészségügyi oktatása, felvilágosítása, egyre több statisztika mutatja az egészséges életmód hiányát, amely nem az egészségügyi ellátórendszer feladata, hanem oktatási jellegű, s fontos lenne minél fiatalabb korban elkezdeni.

Berényi Ervin megjegyezte, hogy az új intézmény hozzájárulhat az orvosképzés gyakorlati kapacitás-bővítéséhez, ezzel pedig növelhető a térítéses hallgatók száma, a kutatások kapcsán pedig a magasszintű egészségügyi szolgáltató tevékenység biztos alapot jelent az egészségipari beruházásokhoz.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Debrecen Televízió weboldalán.

Sajtóiroda - TPL