Véget értek a nyári diplomaosztók

2017. július 10. - 14:38 A Műszaki, az Egészségügyi, a Gazdaságtudományi, valamint a Természettudományi és Technológiai Kar hétvégi ünnepségeivel véget értek a nyári diplomaosztók a Debreceni Egyetemen. Pénteken és szombaton összesen több mint ezer hallgató vehette át oklevelét.

A jövő mérnökei

Az ünnepségsorozat július 7-én délelőtt a Műszaki Kar diplomaosztójával kezdődött a Debreceni Egyetem Főépületének díszudvarán, ahol 218 frissen végzett hallgató – építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, környezetmérnök, mechatronikai mérnök, műszaki menedzser, okleveles létesítménymérnök, okleveles mechatronikai mérnök, okleveles műszaki menedzser, okleveles településmérnök, Lean szakmérnök, Lean menedzser, minőségirányítási szakmérnök, minőségirányítási szakember – vehette át oklevelét.

Az eseményen sokoldalú oktatómunkájának, a hallgatók gyakorlati képzése terén kifejtett tevékenysége elismeréséül a Kari Tanács Címzetes Egyetemi Docens címben részesítette Bartha Istvánt, Homolya Györgyöt és Lente Csabát.

Kiváló Hallgató kitüntetésben részesült Csizmadia Ivett Anita. A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara által alapított Borsos József Diploma Díjat Szepcsik Áron építészmérnök „Városi Könyvtár”, Szuszik Dóra építészmérnök „Uszoda”, Bató Blanka tervező építészmérnök pedig „Zeneház, Debrecen” című diplomatervéért vehette át. A Műszaki Karon végzett kiemelkedő munkájáért Dékáni Dicséretben részesült Boros Miklós János adjunktust és Sarvajcz-Bánóczy Emese tanársegéd.

Elhivatottan az egészségügyért

Az Egészségügyi Kar ünnepségén okleveles ápolók, okleveles egészségügyi szociális munkások, okleveles szociális gazdaság szakemberek, ápolók, egészségügyi szervezők, mentőtisztek, szociális munkások, szülésznők, védőnők, szociálgerontológusok és felsőfokú szociális munka asszisztensek vehették át oklevelüket. A diplomaszerzés követelményeinek 116 jelölt tett eleget.

Az eseményen adták át a kar elismeréseit: magas szintű felkészültségéért, a hallgatóknak nyújtott példaértékű oktatói tevékenységéért Huszti Éva a Kar Kiváló Oktatója, Kiss Gábor pedig a Kar Kiváló Dolgozója kitüntetést vehette át. Magas szintű kutatói, kutatásszervezői és tudományos munkája, valamint a hallgatóknak nyújtott példaértékű oktatói-kutatói magatartásának elismeréseképpen Kövér András emlékéremben részesült Hüse Lajos. A kiemelkedő teljesítményű végzős hallgatónak odaítélhető Hadházy Csaba emlékérmet Kiss Edina IV. éves ápoló szakos hallgató vehette át, Fodor Bianka IV. éves védőnő hallgató pedig a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesült.

Diplomás gazdasági szakemberek

Közgazdászokat, agrármérnököket, sportszervezőket, tanácsadókat és menedzsereket avattak pénteken a Debreceni Egyetem Díszudvarán. Az intézmény legfiatalabb és egyben legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező karán, a Gazdaságtudományi Karon 116 alap- és 141 mesterszakos, valamint 109 felsőoktatási szakképzésben részt vett hallgató vette át diplomáját.

A rendezvényen egyetemi, kari, hallgatói és dolgozói kitüntetéseket is átadtak. Címzetes egyetemi tanári címet kapott továbbá Kovács Imre, a Rail Cargo Hungária Zrt. igazgatóságának elnöke. Fogarasi Márta, a DELOG Kft. minőségügyi vezetője, valamint Szmolinka Zsolt, a Transcosmos Kft. alelnöke pedig címzetes egyetemi docensi címet vett át.

Természettudományi és technológiai szakembereket avattak

Alkalmazott környezetkutatók, alkalmazott matematikusok, anyagkutatók, biológusok, biomérnökök, biotechnológusok, hidrobiológusok, fizikusok, földtudományi kutatók, geográfusok, környezetkutatók, matematikusok, vegyészek, vegyészmérnökök, villamosmérnökök, illetve szakfordítók, szakvizsgázott pedagógusok, alkalmazott geoinformatikusok és környezetvédelmi és fejlesztési szaktanácsadók vették át oklevelüket a Természettudományi és Technológiai Kar július 8-ai diplomaosztóin. BSc-képzésben nappali tagozaton 187 jelölt, levelező tagozaton 2 jelölt felelt meg a képesítési követelményeknek. Míg MSc-képzésben nappali tagozaton 144 jelölt, levelező tagozaton 18 jelölt, szakirányú továbbképzésben pedig 15 jelölt szerzett diplomát.

Az egyetemen folyó oktatás és kutatás sokoldalú, magas színvonalon megvalósuló támogatásáért a címzetes egyetemi docensi címet kapott Zékány András, a TEVA Gyógyszergyár Zrt.-vel közös Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék vezetője. A Debreceni Egyetem rektora Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült Leimeter Alexander földtudományi kutató. Remete László okleveles matematikus a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetést vehette át.

A kar TTK Díját ebben az évben megosztva kapta a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium fiatal, nagyon lelkes és tehetséges biológia tanári közössége: Jámbrik Katalin biológia-környezettan szakos tanár, Koncz Gábor biológia-környezettan szakos tanár és Tóth Szilvia, biológia-kémia szakos tanár. A Természettudományi és Technológiai Kar Emlékérmet Körei Réka fizikusnak adták át.

Sajtóiroda – BZs, TPL, TB