Elhunyt Kovács Árpádné Molnár Judit

2017. június 13. - 08:42 Életének 52. évében 2017. június 6-án váratlan hirtelenséggel elhunyt a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumának intézményvezetője, Kovács Árpádné Molnár Judit.

A betegség fiatalon, rövid idő alatt ragadta magával, kiszakította szerettei köréből. Mérhetetlen az a megrendülés és értetlenség, amit családja, barátai, munkatársai, tanítványai, ismerősei átélnek. Soha meg nem magyarázható veszteség érte őket.

1966. február 12. napján született Sátoraljaújhelyen. Szüleivel és testvérével Füzérkomlóson élte le gyermekkorát, szeretetteljes családban nőtt fel. Középiskolai tanulmányait a Sárospataki Gimnáziumban végezte. Onnan a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre vezetett az útja, és 1989-ben szerzett diplomát matematika – ábrázoló geometria – számítástechnika szakon.

Már ötödéves korában munkát vállalt Pallagon, az akkori Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Az iskola múltja, szellemisége, légköre első pillanattól kezdve meghatározta további életét. Matematikát és informatikát tanított, közben négy évig gyermekeit nevelte otthon. 1998-tól osztályfőnöki feladatokat is ellátott.

Matematika–számítástechnika szakos tanárként megalapozta a pallagi középiskolában az informatika tanítását, támogatta a kompetencia-, valamint az információs és kommunikációs technológia alapú oktatás bevezetését, meghonosítását. Tanárként és osztályfőnökként is kiváló példát mutatott gyermekközpontú szemléletével, emberségével és kimagasló szakmai tudásával.

Sok időt és energiát fordított a tanítási órán kívüli feladatok ellátására, a tanulók tehetséggondozására, korrepetálására, valamint a családi háttér megismerésére, a problémák kezelésére.

Matematika–fizika munkaközösség-vezetőként kimagasló szakmai tudása révén, tanártársaival együttműködve fejlesztették a középiskolai tananyaghoz tartozó módszertani ismereteket, a helyes ellenőrzési–értékelési rendszer kialakítását, és képviselték azt a fontos szemléletet, hogy az iskolában nemcsak tanítunk, hanem nevelünk is.

2007-től előbb igazgatóhelyettesként, majd 2014-től intézményvezetőként is a demokratikus és bizalomalapú légkör megteremtéséért dolgozott, amelyben tanár és diák egyaránt kibontakozhatott.
Életpályája során folyamatosan részt vett az intézmény innovatív megújításában, számtalan sikeres, eredményesen megvalósított pályázat köszönhető munkájának.

A Balásházy 2009-től működik a Debreceni Egyetem gyakorlóiskolájaként, a kezdetektől részt vett az egyetem tanárképzésében, az ezzel járó feladatokat előbb igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként felelősségteljesen koordinálta és látta el.

A gyakorlóiskolává válással egy időben zajló profilbővülés – ekkor lépett be a fociakadémia és az élelmiszeripari oktatás – szintén sok többletmunkát igényelt részéről, melyet lelkesedéssel és hozzáértéssel végzett.

Nyugodt, kiegyensúlyozott egyénisége, vidámsága meghatározta az intézményben folyó munkát. Az intézmény arculatának, gyermek-centrikusságának megőrzése, a régi hagyományok továbbvitele megkérdőjelezhetetlen érdeme.

Az iskola iránti elkötelezettségét az utolsó pillanatig éreztette mindnyájunkkal.

Emlékét örökre megőrizzük.

A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégium nevelőtestülete