Kutatóbázis a szárazság leküzdésére

2017. május 03. - 13:45 A száraz mezőgazdasági területek problémáinak megoldását tűzte ki célul az ország első Száraz Területek Koordinációs Kutató Központja, amely a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán alakult.

A Száraz Területek Koordinációs Kutató Központ (Arid Land Research Center) célja a száraz területekhez köthető interdiszciplináris kutatások végzése, valamint olyan szolgáltatási és oktatási programok kidolgozása, melyek elősegítik a fenntartható gazdálkodás megvalósulását. Mindezek megoldásában az egyetem agrárkarának Agrokémiai és Talajtani-; Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési-; Növénytudományi-, valamint Víz- és Környezetgazdálkodási Intézete működik együtt.

A debreceni kutatócsoportok témái szerteágazóak, többek között a vízkészleti adottságokhoz illeszkedő táj- és talajhasználattól, a szárazság stresszre adott növényprodukció vizsgálatán, az aszálykockázat kezelési tervek elkészítése és megvalósításának lehetőségein, a vadon élő állatok elvándorlásának megfigyelésén át a biomassza térinformatikai eszközökkel történő becsléséig terjednek. A kutatásokat publikációs adatbázisban összegzik, amelyet a központ honlapján nyilvánossá tesznek majd.

A központ a kutatásokban saját, 61 éves debreceni agrometeorológiai adatbázisát is hasznosítja, amelyben agrometeorológiai, agroklimatológiai és fenológiai megfigyelések adatai állnak rendelkezésre.

Emellett a Müncheni Egyetem mintája alapján kialakítanak egy gördíthető fóliasátrat, ami az interdiszciplináris kutatások számára optimális lehetőséget nyújt majd.

 

Sajtóiroda