Egyetemi díjazottak a város napján

2017. április 12. - 09:40 Klinikaigazgató, matematikus, sajtófőnök – egyetemi díjeső volt a város napján. Balla György, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója és Győry Kálmán matematikus díszpolgári címet kapott. M. Tóth Ildikó, az egyetem sajtófőnöke a város sajtódíjasa lett.

Debrecen város napja alkalmából 2017. április 11-én ünnepi közgyűlést tartott Debrecen képviselő testülete. Az eseményen díszpolgári címeket, Pro Urbe- és Mecénás-díjakat, Sajtódíjat, Kölcsey Ferenc-ösztöndíjat, valamint emléklapokat adott át Papp László polgármester.

Díszpolgárok

A Debrecen Város Díszpolgára kitüntető cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak. Ezzel ismeri el azok életművét, akik maradandót alkottak, és ezzel hozzájárultak Debrecen szellemi és anyagi gyarapodásához. E címmel tüntethető ki az a személy, aki a város nemzetközi hírnevét tovább erősítette. A képviselő testület az idén Debrecen Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott Balla György Széchenyi-díjas egyetemi tanárnak, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika igazgatójának, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, valamint Győry Kálmán Széchenyi- és Hatvani-díjas matematikus, professor emeritusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának.

Balla György Széchenyi-díjas egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Csecsemő- és gyermekgyógyász, „summa cum laude” minősítéssel végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Tanársegédi, adjunktusi, docensi kinevezését követően 1985-ben sikeresen védte meg kandidátusi disszertációját, majd 1994-ben elnyerte az orvostudomány doktora címet. Habilitált doktor, 1998-tól egyetemi tanárként látja el gyógyító, oktató és tudományos tevékenységét. A Magyar Tudományos Akadémia 2010-ben levelező, 2016-ban pedig rendes tagjává választotta. 1999-ben megalapította az Újszülött-gyógyászati tanszéket. 2007 óta a Gyermekgyógyászai Klinika vezetője.

 

Dehir - Debrecen díszpolgára: dr. Balla György

Tudományos munkájának fontos területe az érbetegségek kutatása. A Bázeli Egyetem Neonatológiai Tanszékén 1997-ben vendégprofesszorként dolgozott, és az Amerikai Egyesült Államokban is végzett tudományos kutatómunkát. Összes tudományos cikkeinek száma 172. Tevékenyen részt vesz az egyetemi közéletben, számos hazai és nemzetközi szakmai társaság tagja. A szabadgyök-kutatás és az érbetegségek gyógyítása terén kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint a gyermekgyógyászat, különösen a kis súlyú koraszülöttek és veszélyeztetett újszülöttek magas színvonalú ellátása érdekében végzett lelkiismeretes gyógyító és eredményes intézményvezetői munkája elismeréseként 2016-ban Széchenyi-díjat kapott.

Győry Kálmán professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, világhírű magyar matematikus. 1964-ben végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen matematika-ábrázoló geometria szakos tanárként. Ezután az egyetem Algebra és Számelméleti Tanszékén dolgozott, végig járva a tudományos ranglétrát, 1985-től egyetemi tanár. 1988-tól 2005-ig vezette a tanszéket. 2001-től egy éven át az egyetem rektora. A 60-as évek végén megalapította, és azóta is aktív vezetője a debreceni számelméleti kutatócsoportnak, amit a számelmélet vezető kutatói világszerte csak Debreceni Iskolaként emlegetnek. Tanítványai között 7 akadémiai doktor és egy akadémikus van.

 

Dehir - Debrecen díszpolgára: Győry Kálmán

Fő kutatási területe a diofantoszi egyenletek elmélete és az algebrai számelmélet. 1993-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1998-tól rendes tagja. Tudományos és közéleti munkásságáért számos elismerésben részesült, így birtokosa többek közt az Akadémiai Díjnak, a Magyar Köztársasági Érdemrendnek, a Széchenyi-díjnak, a Debreceni Egyetem Díszérmének. Ózd város díszpolgára, az Európai Akadémia és a Lengyel Művészeti és Tudományos Akadémia tagja. Debrecen városa a Hatvani-díjjal tisztelte meg iskolateremtő professzorát. A világ több vezető kutatóhelyén volt meghívott előadó és vendégprofesszor, többek között Párizsban, Leidenben, Budapesten, Tokióban és Berkeleyben. Pályája során régi matematikai problémákat oldott meg, közöttük egy 100 éves nyitott kérdést, és több sejtést bizonyított be.

Három könyvet publikált Kanadában illetve Angliában, az utóbbi kettőt (2015-ben illetve 2016-ban) a nagy múltú Cambridge University Press-nél. 170 tudományos közlemény szerzője, társszerzője. A munkáira történt független hivatkozások száma 2500 körüli, ami rendkívül magasnak számít az elméleti matematikában.

Sajtódíjas

Debrecen Város Sajtódíja adományozható az elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságírónak, a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtott kiemelkedő és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként. A közgyűlés Debrecen Város Sajtódíja elismerést adományozott M. Tóth Ildikó médiaszakembernek, a Debreceni Egyetem sajtófőnökének.

M. Tóth Ildikó, a Debreceni Egyetem Rektori-kancellári Kabinetének sajtófőnöke több mint húsz éve dolgozik a médiában. 1994-ben a hajdúböszörményi Keleti Főcsatorna Rádiónál hírszerkesztőként-hírolvasóként kezdte pályáját. A tanulóévek Miskolcon folytatódtak, ahol két helyi rádióban is szerkesztette a híreket, majd önálló műsort kapott. A Magyar Televízió Miskolci Körzeti Szerkesztőségében kezdett televíziózni, ahol a riporteri és szerkesztői munka mellett már a műsorvezetés izgalmait is megtapasztalta. A miskolci évek után 2000-ben Debrecenben folytatta pályáját a Rádió1 szerkesztőjeként majd vezető hírszerkesztőjeként, közben egy nyíregyházi rádióban is dolgozott. A Havaria Press helyi tudósítója volt és az ingyenes Futár újság szerkesztőjeként a nyomtatott sajtóval is megismerkedett.

 

Dehir - Sajtódíjas: M. Tóth Ildikó

A Debrecen Televízióban 2002-ben kezdett dolgozni: először riporterként, majd szerkesztőként, később hírigazgatóként. Az aktív rádiós és televíziós évek után 2013-ban az új kihívás következett: a Debreceni Egyetem egységes kommunikációjának megszervezésére kapott megbízást. Kezdeményezésére hozta létre az intézmény az egyetemi sajtóirodát, melynek tudósításai naponta elérik a hírportálok, lapok, rádiók és televíziók közönségét. M. Tóth Ildikó közreműködésével az egyetem és az önkormányzat közös törekvései is hangsúlyosan megjelennek a helyi és országos sajtóban. Szakmai munkásságával az eltelt másfél évtizedben nagymértékben hozzájárult a város és a megye lakosságának rendszeres tájékoztatásához, így segítve a város népszerűsítését helyi és országos viszonylatban egyaránt.

 

A tehetséges debreceni fiatalokért

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája két tanulóját, Lakatos Gergőt és Petrozsényi Júliát is díjazták a város napján. A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma olyan tehetséges, 14-19 év közötti fiataloknak ítélt oda ösztöndíjat, akik a tudomány, a művészet, a technika, az oktatás, a sport, illetve egyéb területen komoly teljesítményt értek el, tehetségük további kibontakoztatásához támogatást érdemelnek. A tizennégy, egyéni ösztöndíjat elnyert diák az Agóra Tudományos Élményközpontban vehette át elismerését.

Sajtóiroda