Romaintegráció: kihívás és/vagy esély?

2017. március 24. - 13:38 A romák szociokulturális és gazdasági beilleszkedési lehetőségeiről tanácskoznak két napon át a szakterület elismert hazai és külföldi kutatói a Debreceni Egyetem hajdúböszörményi karán.

A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (GYFK) életében több évtizede kiemelt szerepet játszik a cigány kultúra és hagyományok ápolása, kutatása, amelyek illeszkednek a Debreceni Egyetem társadalmi felelősségvállalás terén megfogalmazott törekvéseihez.

- A Debreceni Egyetemen, Magyarország egyik legnagyobb és legszélesebb képzési spektrumú egyetemén minden eszköz – képzések, szakok, hallgatói szervezetek és szolgáltatások, esélyegyenlőségi programok, kulturális megnyilvánulások és tudományos kutatások – adott ahhoz, hogy kivegyük a részünket a hazánk előtt álló nagy kihívások megoldásában. Tizennégy karunk közül a hajdúböszörményi az, amelyik a legnagyobb lépéseket tette eddig az egyetemi roma-programok bevezetésével és működtetésével, hogy mind a képzésben, mind a tudományos kutatásban – az egyetem stratégiai célkitűzéseivel összehangoltan – létrehozzon az intézményben egy romológiai bázist – hangsúlyozta Barta Elek rektorhelyettes a kar nemzetközi konferenciájának március 24-ei megnyitóján.

A Kihívás és/vagy esély a romák integrációja Európában című tanácskozáson két magyar és két angol nyelvű szekcióban három tematikus szemponthoz rendelve elemzik a romák szociokulturális és gazdasági beilleszkedési kérdéskörét: hagyomány és folklór, a pedagógia és a roma integráció, hatalom és integráció. A tanácskozáson a téma elismert hazai szakértői – köztük a Debreceni Egyetem kutatói – és több mint tíz ország szakemberei tartanak előadást.

A GYFK kutatásai kiterjednek a Partium és a magyar-román határvidék vegyes együttélési lokális közösségeire, az ottani együttélési viszonyokra, pedagógiai jó gyakorlatokra és a folknarratíva átadási hagyományaira.

- Az interdiszciplináris akadémiai kutatások mellett nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatóink – legyen szó magyar és oláh cigány, illetve a többségi társadalomhoz tartozó magyar hallgatóról – pedagógiai-módszertani képzésre a cigány gyermekek oktatási intézményekben zajló felzárkóztatásához. Ennek szolgálatában indítottuk a roma szakkollégiumi hálózatot, melynek az elmúlt évtizedben majdnem száz hallgatója volt, akik speciális képzésben részesültek – emelte ki a kar egyik legnagyobb sikerét Bálint Péter dékán.

A GYKF oktatói, kutatói az elmúlt években számos hazai és külföldi konferencián vettek részt Romániától Spanyolországig a témában. Tudományos kutatásaikról, pedagógiai gyakorlatukról tucatnyi magyar, illetve kétnyelvű (magyar és angol) kiadványt adtak ki. Céljuk, hogy a magyar cigány közösségekben tapasztalt hátrányos helyzetű életmódról, a kultúra átadásról, oktatási problémákkal kapcsolatban felhalmozott tapasztalatunkat közkinccsé tegyék.

A Plymouthi Egyetem Oktatási Intézetével (Egyesült Királyság) és a Sevillai Egyetem Oktatástudományi Karával (Spanyolország) közösen rendezett hajdúböszörményi tanácskozás eredményeit is egy tanulmánykötetben összegzik, amely várhatóan ősszel jelenik meg.

Sajtóiroda - TB