Egyedülálló szakmérnöki képzés

2017. február 28. - 14:30 Az országban elsőként a Debreceni Egyetem Műszaki Karán indulhat meg az EHS szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak. A március elején kezdődő képzésre összesen 40 leendő hallgató regisztrált.

Még a tinta is alig száradt meg a Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék által benyújtott szakindítási kérelem engedélyezésén, március 3-4-én az első konzultációs napokkal 40 fő részvételével már el is indulhat a négyféléves, költségtérítéses képzés.

- Fontos volt számunkra, hogy ez a hiánypótló szak megjelenjen a Műszaki Kar képzési palettáján, hiszen az iparban, az önkormányzatoknál az összetett feladatok ellátása igényli az EHS végzettségű szakemberek munkáját – mondta a szakindításról Kalmár Ferenc tudományos dékánhelyettes.

- Az EHS (Environment, Health and Safety Engineer/Specialist) a környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakmérnök/szakember nemzetközi rövidítése, és ezen a néven engedélyezte az Oktatási Hivatal a továbbképzési szak indítását. Nagy szükség van rá, hiánypótló a maga nemében, hiszen Magyarországon és a régióban egyaránt egyre nagyobb a kereslet van az ilyen végzettségű szakemberek iránt – fogalmazott a szakfelelős Bodnár Ildikó tanszékvezető főiskolai tanár.

A képzés célja olyan korszerű, műszaki, munka- és tűzvédelmi, környezet-egészségügyi és környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a munka- és tűzvédelmi, a kémiai- és iparbiztonsági előírások kidolgozására, fejlesztésére és betartatására, képesek a potenciális környezeti ártalmak és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá képesek kárelhárítási projektek irányítására. Emellett megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a munkahelyi/vállalati EHS feladatok és célok elérésére – áll a szak ismertetőjében.

A képzési programban – annak összetettsége miatt – az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Népegészségügyi Kar oktatói mellett külső szakemberek is részt vesznek. Ennek köszönhetően a képzési idő végén az egyetem szakmai gyakorlattal rendelkező diplomásokat bocsáthat a munkaerőpiacra.

Sajtóiroda - BZs