Rektori pályázat bemutatója

2017. február 17. - 13:21 Önfenntartó Debreceni Egyetem - ezzel a címmel ismertette az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseit Szilvássy Zoltán professzor, aki egyetlen jelöltként pályázott a rektori feladatok ellátására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Debreceni Egyetem fenntartójaként Szilvássy Zoltán rektor 2017. június 30. napjával lejáró megbízatására tekintettel pályázatot hirdetett az egyetem rektori munkakörének betöltésére. A felhívásra 2017. január 20-ig egy jelentkező, a Debreceni Egyetem jelenlegi rektora, Szilvássy Zoltán nyújtotta be pályázatát. A pályázat megfelelt a pályázatban előírt feltételeknek. A Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának értelmében az egyetemi polgárok a február 16-án 15 órától tartott fórum keretében ismerhették meg a rektori pályázatban megfogalmazott elképzeléseket.

Szilvássy Zoltán rektor bevezetőjében kiemelte: a jelenlegi rektori vezetés 2013-ban kezdte meg munkáját, míg a mostani pályázatban kiírt megbízás 2022-ig április 30-ig tart.

- Itt egy 2013-tól 2022-ig tartó programról van szó, amelynél az első periódusban elért eredményeket fejlesztjük tovább a második periódusban. Azért adtam be a pályázatomat, mert hiszek abban, hogy 2022-re, vagy már egy kicsit korábban is elérhetjük a címben megjelölt önfenntartó egyetem állapotát, ami bizonyos megközelítésben már ma is igaz. Most az a feladat, hogy az ipari együttműködésekből származó bevételek is hangsúlyosan megjelenjenek az egyetemi költségvetésben – jelentette ki Szilvássy Zoltán.

A rektor felidézte az elmúlt évek szervezeti átalakításait: a centrumok megszűnését, a gazdaságtudományi karok egységesítését, a kancellári rendszer bevezetését, a konzisztórium létrejöttét, az országban egyedülálló sport és rekreációs infrastruktúra és hallgatói környezet (DESOK és a SET központ) kialakítását, valamint a Kenézy-integráció elindítását. Hozzátette: az egyetem belső innovációs rendszerének megújítása és a kutatásharmonizált projektek bevezetése minőségi változást jelentett az egyetemi és ipari K+F+I együttműködések rendszerében, amelynek eredményeként 2017. január elsejével létrejött a Felsőoktatás-Ipar Együttműködési Központ (FIEK).

Szilvássy Zoltán bemutatta a következő évekre tervezett szervezeti változásokat. Egészségügyi területen a legkomolyabb változás az egyetemi kórházi státusz bevezetése lesz, melynek révén Magyarország legnagyobb betegellátó rendszere jön létre a Debreceni Egyetemen, s javulnak az orvosképzés gyakorlati kapacitásának feltételei. Január elsejével a Debreceni Egyetem középirányítóként vette át a Kenézy Kórház irányítását az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól. Nyárig valamennyi orvosi diszciplína vezetőivel és a szakorvosokkal is egyeztetés indul az új rendszer működésének részleteiről, s a tervek szerint a nyár közepétől már egyetemi kórházként működhet tovább a Kenézy.

- Debrecen egy mezőgazdasági régió közepén helyezkedik el, s a felsőoktatás ágazatspecifikus fejlesztési stratégiája tükrében kijelenthetjük, hogy a Debreceni Egyetemen multidiszciplináris agrártudományi képzés folyik, aminek meghatározó része lesz az állatorvostudomány. Az ország haszonállat-állományának zöme az egyetem térségében található, s a magyar állatorvosok átlagéletkora 63 év, így nagy társadalmi igényt fog kielégíteni, ha a már meglévő erős agrár- és orvostudományi bázison meg tudjuk alapítani az Állatorvostudományi Kart – fogalmazott Szilvássy Zoltán.

A régió gazdaságfejlesztése által támasztott igény, hogy a Debreceni Egyetemen nagy kapacitású és megfelelő minőségű mérnökképzés legyen. Ennek alapjai megvannak a Természettudományi és Technológiai Karon, valamint a Műszaki Karon, ugyanakkor a következő években tovább fejlesztenék a gépész-, villamos- és vegyészmérnök képzéseket.

- Kvázi karként jön majd létre a Felsőoktatás-Ipar Együttműködési Központ, amely a gyógyszeripar területén fog a regionális iparfejlesztéshez szükséges kutatásokat és fejlesztéseket végezni. Ez az alapja a későbbiekben létesítendő termelő üzemnek, amely jelentős, a piacról származó bevételekkel járul majd hozzá az önfenntartó egyetem megvalósulásához – magyarázta Szilvássy Zoltán.

Az oktatás fejlesztés kapcsán a rektor kitért rá, hogy az intézménynek a Kárpát-medencei oktatási térben kell pozícionálnia magát. Az ágazatspecifikus stratégiai képzési területek fejlesztése (orvos-, agrár- és mérnökképzés) mellett fontos a hagyományos értékek, így a bölcsész- és jogász- és művészeti képzés megőrzése. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy ezeknél sem maradhat el a korszerűsítés, ezt a célt szolgálja például a tervezett könnyűzenei szak és a könnyűzenei menedzser képzés. Szilvássy Zoltán megerősítette a debreceni operaház létrehozásának szándékát is, azonban mivel ez közös cél a várossal, így még egyeztetnek a részletekről.

Az oktatás fejlesztéséhez szükséges beruházási terveket is bemutatta a rektor: a Főépület energetikai és állagmegóvási rekonstrukciója mellett felépítenék az eredetileg tervezett további szárnyakat az Egyetem térre, s új oktatási központot építenének a külföldi hallgatók képzésének bővítésére, amely révén az intézmény tovább őrizhetné piacvezető pozícióját ebben a szegmensben. A korszerűsítés mellett új épületszárnyat is kapna a mérnöki képzés, valamint a megnövekedett igények miatt új egységek létrehozásával és a kapacitások bővítésével javítanák a könyvtári szolgáltatást.

Az egyetem gazdasági és külkapcsolatainak alakulása kapcsán elhangzott: az intézménynek mintegy ötezer ilyen szerződéses kapcsolata van, ezek valódi tartalommal való megtöltése azonban komoly feladat. Szilvássy Zoltán kiemelte a Debrecen-Nagyvárad egyetemi ikerváros program elindítását, a Kassa-Debrecen-Nagyvárad innovációs csatorna alapköveinek elhelyezését, az Európai Ayurvéda Központ létrehozására irányuló törekvéseket, az Orosz Kulturális Központ alapítását, a kapcsolatfelvételt az orosz Rosatommal, valamint a kínai egyetemi-tartományi és gazdasági kapcsolatokat.

A rektor hangsúlyozta, hogy az intézmény a jövőben is meghatározó szerepre törekszik a térség gazdasági, társadalmi és kulturális életében. A 3. misszió nyomán olyan rendezvényekkel erősíti társadalmi szerepvállalását, mint az országban egyedülálló egyetemi stadionshow, a yoUDay, vagy a sportos életmódot népszerűsítő FőnixFitt.

A rektori pályázatot a Szenátus február 23-ai ülésén véleményezi, és dönt a rektorjelölt személyéről. A rektor a megbízását a minisztertől kapja 2017. július 1. napjával.

Sajtóiroda - TPL

A rektorjelölti pályázatot bemutató előadás rövidített változata: