Hiánypótló népegészségügyi képzések

2017. február 09. - 12:40 A Debreceni Egyetemen működik a hazai felsőoktatás történetének első és máig egyetlen Népegészségügyi Kara. Egészségpszichológia és a komplex rehabilitáció mesterképzéseik országosan egyedülállóak.

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara az elmúlt tíz év során olyan oktatásfejlesztést valósított meg, melynek eredményeként jelenleg két alapképzési, öt mesterképzési és nyolc szakirányú továbbképzési szak érhető el, angol nyelven pedig népegészségügyi alap- és mesterképzést, gyógytornász-, valamint komplex rehabilitáció mesterképzést kínál az intézmény. Mindezek mellett három szakterületen folyik szakorvosképzés, valamint klinikai szakpszichológusok is kerülnek ki a karról.

- Ebben az évben képzéseink köre tovább bővül. Februártól a komplex rehabilitáció mesterszakon már sportrehabilitáció területén is lehet specializációt választani, szeptembertől pedig új képzésként jelenik meg az ápolás és betegellátás alapszak dietetikus szakiránya. Meghirdetjük továbbá a szabadidősport-szervező egészségfejlesztő szakirányú továbbképzési szakot és tervezzük – a szakterületen hiánypótló – egészségügyi szakújságíró szakirányú továbbképzési szak indítását a közeljövőben – sorolja Balázs Margit dékán.

A hallgatók létszáma a 2005-ös alapítást követő évekhez képest megsokszorozódott, az elmúlt tíz évben már több mint ezer hallgató szerzett népegészségügyi végzettséget tanúsító diplomát, amivel kormányhivatalokban, civil szervezeteknél, az egészségügyi igazgatásban, egészségügyi szolgáltató intézményekben, egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel foglalkozó helyi és országos intézetekben, az egészségügyi rehabilitáció területein, a kormányzati és adminisztratív szférában (minisztériumok, önkormányzatok, egyéb hivatalok) tudnak elhelyezkedni. A kar a külföldi diákok körében is népszerű, 170-en tanulnak angol nyelvű képzéseken, azzal a céllal, hogy nemzetközileg elismert népegészségügyi, komplex rehabilitációs szakember vagy gyógytornász diplomát szerezzenek. A teljes hallgatói létszám jelenleg már meghaladja a kilencszázat.

- Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a lakosság egészségi állapotának javításához. Oktatási tevékenységünk mellett nemzetközileg elismert tudományos és szakértői tevékenységet is folytatunk, magas szinten képzett, tudományos fokozattal rendelkező főállású oktatói gárdánk mellett a hazai társegyetemek és országos népegészségügyi intézetek legkiválóbb oktatóinak és szakembereinek munkájára is építünk. Fontosnak tartjuk, hogy a kar a csak egészségtudományi képzést folytató karok között az elmúlt évek során a HVG Diploma összesített képzési rangsorában az első helyen áll – emelte ki Balázs Margit.

A kutatás iránt érdeklődő hallgatók Tudományos Diákkör keretében kapcsolódhatnak be a tudományos munkába. Akik elhivatottságot éreznek az egészségtudományi kutatások iránt, a mesterképzést követően az Egészségtudományok Doktori Iskola két programjának keretében doktoranduszként folytathatják tanulmányaikat.

Kiemelkedő a kar tudományos teljesítménye is. Ennek eredményeként már egy évtizede működik itt a népegészségügyi kutatások nemzetközi szinten jegyzett műhelye, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott Népegészségügyi Kutatócsoport. Nemzetközileg elismert a Megelőző Orvostani Intézetben folyó tudományos munka is, amit bizonyít, hogy 2012 februárjában az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization) a Társadalmi Sebezhetőség és Egészség Együttműködési Központjává nyilvánította az intézetet.

Az oktatást és kutatást kari- és egyetemi szintű, színvonalas infrastrukturális háttér (kollégiumok, könyvtár, számítógépes- és kísérleti laboratóriumok) támogatja. A Népegészségügyi Kar a Debreceni Egyetem igényesen parkosított, folyamatosan szépülő Kassai úti campusán várja azokat a hallgatókat, akik elkötelezettséget éreznek a népegészségügyben végzendő munka iránt.

A karról részletes információ az alábbi linken érhető el: http://nk.unideb.hu

 

Sajtóiroda- TH