Rendhagyó szenátusi ülés

2016. november 02. - 15:29 A Kenézy Kórház integrációjáról, az egyetemi innovációs parkról, valamint a rektori feladatok ellátására kiírt pályázatról is szó volt a csütörtöki ülésen.

A szokásoktól eltérően nem rektori beszámolóval, hanem Kósa Lajos országgyűlési képviselő a Debreceni Egyetem és a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet integrációjáról szóló tájékoztatójával kezdődött a Szenátus október 27-ei ülése. A törvénymódosítás előterjesztője arról tájékoztatta az egyetemi testületet, hogy a felsőoktatási törvény módosítása nyomán január elsejétől a Kenézy egyetemi kórházként a Debreceni Egyetem fenntartásába kerül.

Kósa Lajos felidézte, hogy már a 2000-es évek eleje óta téma a vidéki orvosképző egyetemek és az érintett városokban található egészségügyi intézmények integrációja, ugyanakkor Szeged és Pécs esetében elkövették azt a hibát, hogy a kórházak 1-es és 2-es ellátási szintjét a klinikák 3-as, progresszív ellátási szintjére emelték, amihez viszont hiányzott a finanszírozási háttér.

- Az egyetemi kórház kategória létrehozásával ezt a gazdasági szempontból végzetes utat próbáltuk elkerülni, ezért volt elkerülhetetlen a törvénymódosítás. Az integráció nyomán Magyarország legnagyobb egészségügyi ellátórendszere jön létre a Debreceni Egyetem vezetésével, amely így a magyar egészségügy zászlóshajója lesz – fogalmazott Kósa Lajos.

Szilvássy Zoltán rektor szerint a szervezeti átalakítással a gyakorlati képzési kapacitások bővítése révén az egyetemnek lehetősége nyílik az orvosképzés fejlesztésére, valamint tovább javul és költséghatékonyabb lesz a debreceni és hajdú-bihari betegek ellátása.

A testület ülésén Bács Zoltán kancellár bemutatta az egyetem innovációs fejlesztési területének koncepcióját. Elmondta, hogy a 2000-es évek elején a Vezér utcai lakópark végén létrehozott ipari parkban ma mintegy négy hektáron az IT-Services működik, ugyanakkor konkrét tervek vannak a terület bővítésére.

- Az Innovációs Plázát, az Ayurvéda Központot, a Nemzeti Sejtvonal Központot, egy kisszériás gyógyszergyárat, valamint a már régóta tervezett Debreceni Protonterápiás Központot is itt építhetnénk fel – tájékoztatta a Szenátust Bács Zoltán.

Befektetési oldalról máris olyan nagységrendű az érdeklődés az egyetemi innovációs park iránt, hogy a tervezett beruházások megvalósításához nem elegendő a jelenlegi terület. Ezért az egyetem annak 25 hektáros bővítését szeretné elérni, hogy hosszútávú stratégiai céljait is megvalósíthassa, s jelentős perspektívái legyenek a jövőre nézve.

A lehetséges befektetői igények kapcsán a Szenátus feltételes, a vagyonkezelési jogokról való lemondási nyilatkoztatott fogadott el, melyet korábban az egyetem konzisztóriuma is egyhangúlag támogatott.

Papp László polgármester a határozat kapcsán kifejtette: örömteli, hogy a városban zajló iparfejlesztési folyamatban ilyen hatékonyan tud együttműködni az egyetem és a város, érdekeik összecsengenek.

A Szenátus csütörtöki ülésén véleményezte a rektori feladatok ellátására vonatkozó pályázati kiírást, professor emeritusi és doctor honoris causa címek adományozásáról döntött, módosította a Szenátus tagjainak választási szabályzatát és a karok működési rendjét.

A Szenátus döntése nyomán a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában módosult a sportköri díjtétel. A sporttevékenységgel és egészségtudatosság növeléssel összefüggő szolgáltatásokért életmódfejlesztési díj bevezetéséről döntött a testület. A díj első kiírására a 2016/17-es tanév második félévében kerül sor opcionális jelleggel. A befolyt összeg elkülönített nyilvántartással sport, kulturális, illetve közösségépítési célokra használható fel az EHÖK egyetértésével.

A Szenátus emellett támogatta a Sejtterápia Központ Kft-vel és a Fluart Innovative Vaccines Kft-vel kötött stratégiai partnerségi megállapodás kiegészítésének megkötését.

Sajtóiroda - TPL