Elhunyt Fachet József

2016. október 21. - 08:02 A neves rákkutató, immunológus, kórélettanászt, az egykori Debreceni Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetének nyugalmazott igazgatóját a Debreceni Egyetem és az Általános Orvostudományi Kar saját halottjának tekinti.

Fachet József 1935-ben, Munkácson született. Középiskolai tanulmányait Budapesten a Szent László Gimnáziumban, kitűnő érettségivel végezte, 1953-ban. Orvosdoktori diplomáját 1959-ben a "summa cum laude" szerezte Budapesten az Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán.


1959-től az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézetének Kórélettani Osztályán, de helyileg először az I. sz. Belgyógyászati Osztályán kezdett dolgozni, ahol tumoros és endokrin betegekkel való kapcsolata ösztönözte arra, hogy a kutatói pályát válassza, miután tapasztalta az igen hiányos tudást ezen betegek gyógyításában. 1972-től az MTA Szegedi Biológiai Központja Genetikai Intézetének munkatársa. Itt az immungenetikai osztályt szervezte meg és vezette, illetve a hazánkban újdonságnak számító beltenyésztett egérházat hozott létre kutatásaihoz. Kandidátusi értekezését 1973-ban védte meg.

1980-tól 2000-ig a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetének igazgató professzora. Kutató és oktató tevékenységét ezt követően is folytatta, egyetemi tanárként, egészen 2005-ig. Igazgatóként és tanszékvezető egyetemi tanárként újjászervezte a kórélettan magyar és angol nyelvű képzését és az országban elsőként vezette be az "Általános Immunphysiológia" tárgy oktatását és önálló vizsgáztatását, kiterjesztve az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatói számára is. A TDK-s, illetve OMFB ösztöndíjasok képzését is irányította.

1995-től az Magyar Tudományos Akadémia doktora. Fő kutatási területe az immunválasz genetikai és humorális szabályozása, valamint terápiás befolyásolása. Nemzetközi immunológiai világkongresszusok előadójaként, szekcióvezetőjeként beszámolt egy új immunmodulátor poliszacharida és később a tumor asszociált antigénnel kombinált daganat-bioterápiás törekvés elméleti és gyakorlati eredményeiről és perspektíváiról. A magyarországiak mellett számos nemzetközi tudományos társaság tagja volt, munkássága új perspektívákat nyitott meg a daganatos betegek immunterápiás kezelésében.

Kutatásai mellett jelentős oktatói tevékenysége is.  Nemzetközi jelentőségű tudományos munkássága és értékes oktatói tevékenysége elismeréseképpen, 2008-ban Debrecen város elismeréseként Hatvani díjat kapott. 2002-től Budapest XVII. kerület, Rákosmente Díszpolgára.

Több száz magyar és angol nyelvű tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője. A Kórélettan tankönyv immunológia négy fejezetének szerzője, melyet egy éve adtak ismét ki, változatlan tartalommal. Állandó lakosa volt 1948-tól Rákoshegynek, majd a XVII. kerületnek, de igazgatói kinevezése után 1980-tól Debrecenben élt. Az 1960-as években több éven át a Budapest XVII. kerületi Művészetbarátok Körének elnöke volt. Az elmúlt tíz évben az immunerősítő hatóanyagait kutatta fejlesztette és saját terápiájával gyógyította a betegeket, köztük számtalan debreceni lakost is.

Fachet Józsefet a Debreceni Egyetem, az Általános Orvostudományi Kar és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata saját halottjának tekinti.