Ünnepi aktualitások a Debreceni Szemlében

2016. október 13. - 15:35 A város és a régió tudományos műhelyeinek folyóirata ez alkalommal külön fejezetet szentel az 1956-os forradalom és szabadságharc hazai és határon túli eseményeinek.

Az „1956 – határainkon túl” című fejezet szinte teljes kitekintést ad a szomszédos országok korabeli eseményeiről, a forradalom hatásáról és visszhangjáról. Képsorozatban mutatja be 1956 debreceni emlékeit.
A szerkesztőség fontosnak tartotta, hogy méltóképpen megemlékezzenek a forradalom 60. évfordulójáról, ugyanakkor nem szerettek volna a sokszor hallott visszaemlékezéseket ismételgetni. Sokkal hasznosabbnak vélték, ha a forradalom határon túli hatásairól, visszhangjáról, következményiről számolnak be, hiszen ezek kevésbé ismertek a hazai olvasóközönség előtt.

„Az ismeretek hiányában az is közrejátszott, hogy az eltelt 60 évből 34 úgy telt el, hogy írásban a hazai eseményekről is csak egy torz kép bontakozhatott ki, „ellenforradalminak” minősítve a legszentebb érzelmeket, célokat, megbocsáthatatlannak a fegyveres védekezés, az időnként kitörő spontán népharag, néhány esetben valóban kegyetlen megnyilvánulása” – írja a fejezet bevezetőjében ifj. Barta János főszerkesztő.

Ezek mellett érdekes és értékes tanulmányok olvashatók - többek között - első nemzeti parkunk születéséről, Ádám Jenőről, a Kodály-módszert megalapozó néptanítóról vagy a debreceni származású Koszorús Ferenc ezredesről.

A teljes lapszám az alábbi linken olvasható:
http://szemle.unideb.hu/wordpress/?page_id=1719

Sajtóiroda - BZs