Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar
EFOP-3.4.3-16 pályázat

A Zeneművészeti Kar a pályázaton elnyert támogatás révén kivételes lehetőséghez jutott az oktatásból sok éve hiányzó módszertani szakirodalom pótlására, a meglévő bővítésére az egyes hangszer- és énekpedagógiai szakterületeken. Ennek megfelelően – az eredeti vállalás szerint – 17 oktató készítette el elektronikus tananyagát a vállalt határidőre, ezek a tananyagok jelenleg teljes terjedelmükben, feltöltött állapotban már elérhetőek. A pályázati célok e területén a teljesítés 100%-os. A másik vállalás, a képzők képzése, amely folyamat a régió zenei oktatási intézményeivel ápolt szakmai kapcsolatok területén fog jelentős eredményeket hozni, a fent megjelölt tananyagok felhasználásával, workshopok, előadások formájában valósul meg a pályázat lezárásának végső határidejéig. Célszerű azonban a folyamatot folytatni a koncentrált képzési együttműködések érdekében a tanárképzés  gyakorlóhelyeiként működő partner- és bázisiskolákkal, valamint az elkészült elektronikus tananyagok kibővítése révén a későbbi szakmai publikációk közkinccsé válhatnak nagyobb körben is.  

A Zeneművészeti Kar most elkészített tananyagai az oktatás színvonalát részben új ismeretekkel, valamint új számonkérési módszerekkel segítenek növelni, ugyanakkor a lemorzsolódás csökkentését kevésbé befolyásolják. (A kar 4%-os lemorzsolódási arányszámával első helyen áll, messze az egyetemi átlag alatt, tekintettel a felvételi alkalmassági vizsgák szelekciós hatására).  A pályázaton elnyert pénzügyi forrásból az eddigi szellemi alkotómunkára a rendelkezésre álló keret 80%-át használta fel a Zeneművészeti Kar, ezzel úgyszintén az egyetemi felhasználás átlaga felett teljesített

Debrecen, 2020. február 22.

Dr. habil. Duffek Mihály
egyetemi tanár, alprojekt vezető

Közzététel dátuma: 
2020. március 04.